Anne adayından ve baba adayından gelen hücrelerin “tek vücutta birleşmesi” neticesi oluşan bebek, anne ve babanın genlerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Yani hem anne adayından, hem de baba adayından gelen genlerle oluşmuştur. Ancak apayrı bir genetik yapıya sahiptir. Sağlıklı bir genetik yapı, sağlıklı bir yeni nesil için gerekli olan en önemli husustur.

4. hafta hamilelikte annede meydana gelen değişiklikler nelerdir? 

3.. hafta gebelikte yumurtlama oluşmuştu. Yumurta hücresi ve sperm hücresi karşılaştı: yumurta hücresi, gelecekte kucağınıza alacağınız çocuğunuzun genetik yapısının yarısını belirleyecek olan sperm hücresi seçti. Ve bu sperm hücresini içeriye aldı. Anne adayının 23 kromozomluk genetik maddesi ile baba adayının 23 kromozomluk genetik maddesi birleşti. Bu sayede de tamamen ayrı bir genetik yapısı olan bebeğin ilk hücresi oluştu. Bu hücreye ”zigot” denilmektedir. Zigotlar hızlı bir şekilde bölünmeye başladı.

2 hücre, 4 hücre, 8 hücre ve 16 hücre biçiminde oluşan bölünme sürerken, yeni canlının yerleşeceği rahime Fallop tüpleri sayesinde ulaşıldı.

Morula evresindeyken rahim iç tabakasına gelen canlı artık ”blastosist” olarak isimlendirilir. Blastokist: Yumurta ve sperm hücresinin döllenmesi ile zigot ismi verilen döllenmiş yumurta oluşur. Zigotlar, bölünerek çoğalır ve gelişir. Yumurta, döllenme ardından bölüne bölüne; 2 hücreli, 4 hücreli, 8 hücreli hücre olarak çoğalır. 2. üçüncü günlerde 4-8 hücreli olan ve içerisinde boşluk bulunmayan bir hücre yumağı halindedir. Döllenme ardındaki 5. günde ise içinde bir boşluk bulunan çevresi hücrelerle kaplı bir şekil alır. Bu hali ise blastokist (blastosist) şeklinde ifade edilir. Bebeği oluşturacak bu hücre topluluğu, rahim iç tabakasına ulaştığında ise, kendine en uygun alanı bulur. 4. haftada ise buraya yerleşir. Genellikle en ideal yer damarlanmanın en iyi şekilde olduğu rahim arka duvarının üst bölümleridir.

İmplantasyon şeklinde tanımlanan yerleşme olduğunda bazı kadınlarda lekelenme tarzında bir kanama olabilir. Bu duruma da implantasyon kanaması denilir. Döllenmenin gerçekleşmesinin ardından 3-7. günler arasında meydana gelir. Kanamanın sebebi ise, rahmin iç tabakasının hazırlanması ve bu sırada oradaki kılcal damarlara denk gelinmesidir.

4. haftanın sonunda anne adayları, adet kanaması bekler. Ancak gebelik planlandığı için, bu adet kanamasının olmaması üzerine, ”hamile miyim?” şüpheleri başlar. Bu şüpheyi gidermek adına çeşitli yöntemlere başvurulabilir: Kanda beta HCG hormonu ölçümü, 4. haftada dahi gebelik için tanı koyabilir. Fakat bu test, kan alınmasını gerektirir. İdrar testine göre daha maliyetlidir. Bunun dışında gebelik için idrar testi de yapılabilir. İdrar testleri, kanda beta HCG hormonu ölçümüne göre daha ucuz testlerdir. Gecikme olduğu taktirde doğru sonuç verebilirler.
haftanın sonunda anne adayı adet görmese dahi belirtilerini yaşayabilir. Anne adaylarının büyük bir kısmında:

 • yorgunluk,
 • göğüslerde dolgunluk,
 • uykulu olma,
 • bel ağrısı,
 • ruh hali değişiklikleri

gibi gebelik belirtileri daha bu haftadayken ortaya çıkabilir. Ancak herhangi bir belirti yoksa da telaşa kapılmamak gerekmektedir. Gebelik henüz oldukça yenidir. Belirtilerin ortaya çıkması zaman alabilir.

4. hafta hamilelikte bebeğin görüntüsü nasıldır? 

 

Hamilelik 4. haftasına ulaştığında, yani en son adet kanamasının ilk gününden itibaren 4 hafta süre geçtiğinde gebelik, rahim içerisine gelmiş ve yerleşmiştir. 4. haftadan önce rahim içindeki gebelik görüntüsünü mümkün olmaz. 4. haftalık gebeliklerde, gebeliğin boyu gözle ya da ultrasonla görülemeyecek kadar küçük olmaktadır. Ortalama olarak boyu, 1 mm’dir. 4. hafta kalp atışları da duyulamaz. Plasenta 4. haftadan sonra gelişmeye başlar. Plasenta: anne adayına ve cenine ait iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organ olarak tanımlanır.İlerleyen haftalarda ise bebeğin beslenmesini sağlayacaktır.

Erkek bebek mi, kız bebek mi? 

Doğanın kendi dengesinin korunması adına dünyaya gelen erkek bebek sayısı ile kız bebek sayısının birbirine eşit ya da en azından çok yakın oranlarda olması gerekmektedir. Bu kural, sadece insanlar için geçerli değildir. Eşeyli olarak üreyen diğer canlılar için de bu kural şart koşulmuştur. Avrupa ve Amerika istatistiklerine göre dünyaya gelen erkek sayısının, kız sayısına oranının 1.05 olduğunu ortaya koymaktadır. Bu istatistik de, erkeklerin %5 oranında daha fazla doğduğunu bildirir.

İnsanlar çok eski zamanlardan beri bebeğin cinsiyetine müdahale etmek için çeşitli yöntemlere başvurmuştur. Çeşitli sebeplerden dolayı aileler, toplumlar hatta devletler için erkek bebeğin önemi oldukça büyüktür. Erkek çocuk arzusu, öyle boyutlara ulaşmıştır ki, garip yöntemlerle erkek çocuk sahibi olmak sağlanmaya çalışılmıştır. Eski Yunanda, sol testis erkek çocuk sahibi olabilmek için iple bağlanmakta ve cinsel ilişkide o şekilde bulunulmaktaydı. Bu teori, 18. yüzyılda daha da ileriye götürülmüş ve o zamanın bilim insanları erkek çocuk sahibi olmak için sol testisin alınmasını dahi önermişti.

Bilimsel olarak ise:

Çeşitli yayınlarda anne adayının beslenmesiyle, dünyaya gelecek bebeğin cinsiyeti arasında bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Sodyum ve potasyum ağırlıklı beslenen anne adaylarının daha çok erkek çocukları, kalsiyum ve magnezyumdan beslenen anne adaylarının ise daha çok kız çocukları olduğuna dair çalışmalar yapılmıştır. Ancak şunu unutmamak gerekir, üreme yetisini doğrudan etkileyen, arttıran bir besin olmadığı gibi, cinsyeti belirleyen bir besin de yoktur. Alınan gıdalar yalnızca üreme organlarını etkileyerek indirekt olarak bir etki yaratabilirler.

Yapılan bazı araştırmalara göre:

 • Balıkçılıkla geçinen toplumlarda erkeklerin kızlara oranı daha fazla olmaktadır.
 • Alkollü içecek sektöründe çalışanların daha çok kızları olmaktadır.
 • 1960-70’li senelerde ineklerin daha çok gelişmesi adına östrojen hormonu uygulandığı zamanlarda, kasapların daha çok kız çocuğu sahibi olduğu saptanmış, ineklere testosteron verilmesi ise durum tam tersine dönmüştür.
 • Stresli olanlar ya da stresli bir işte çalışan kişiler daha çok kız çocuk sahibi olmaktadır.
 • Büyük savaşların hemen ardından erkek bebek doğumu gözle görülür bir şekilde artmıştır.
 • Şizofreni sorunu olan kadınlar, daha çok kız çocuk sahibi olmaktadır.
 • Multipl sklerozlu kadınlar, daha çok erkek çocuk sahibi olmaktadır.
 • Prostat kanseri olan kişilerde, olmayanlara göre geriye dönük bir inceleme yapıldığında, prostat kanseri olanların daha çok erkek çocuklarının olduğu görülmektedir.
 • Bunun dışında genellikle yalnızca eğlenmek amacıyla yapılan çin takvimin, çoğunlukla doğru sonuç vermesi bir tesadüf müdür? Yoksa mevsim değişikliklerinin ön görülmesi mi?
 • Ne olursa olsun, saydıklarımız bir ihtimalden ve istatistikten öteye geçemez. Dolayısı ile, adayların bebeklerinin cinsiyetini belirlemek için uygulayabileceği bilimsel bir öneri yoktur.
4. hafta hamilelikte bebekte meydana gelen değişiklikler nelerdir? 

Hücrelerden rahim iç tabakasını eritici çeşitli maddeler salgılanır. İmplantasyon, yani rahim içine yerleşme işlemi de bu sayede gerçekleşir. Bebek, kendini eriyen bölgenin içine gömer. Üzerinin de bir tabakayla örtülmesini sağlar ve kendini dış etkenlere karşı muhafaza eder. Yerleşme tamamlandığında ise bebek beta HCG denilen hormonu üretmeye başlar. Bu hormon, anne adayına yerleşmenin tamamlandığının sinyalini verir. Blastosistin oluşmasının ardından hücre toplulukları arasında bir iş bölümü oluşur.

Bebeğin, vücudunu meydana getirecek olan hücreler bir kenara, bebeğin beslenmesine yardım edecek hücreler diğer bir kenara çekilir ve aralarında amniyon boşluğu denilen geniş bir boşluk ortaya çıkar. Bebeğin beslenmesi işlevini üstlenen hücrelere trofoblast denilir. Trofoblast, ilerleyen haftalarda plasentayı oluşturacaklardır. Bu hücreler, en yakında bulunan anne adayına ait kılcal damarlarla iletişim kurarlar. Bu sayede de anne ile bebek arasındaki ilk madde alışverişi başlamış olur.

Embriyoblast ismini alan hücreler ise, ileride bebeği oluşturacak hücrelerdir. Embriyoblastlar bir yandan yolk kesesi denilen yapıyı oluştururken, bir yandan da organların gelişimini sağlayacak olan ektoderm, endoderm ve mezoderm şeklinde isimlendirilen üç ayrı tabakayı oluştururlar. Üç tabakadan oluşan ve bebeğin ilk hali olarak ifade edilebilecek bu yapıya embriyonik disk denilmektedir.

Anne adayına 4.hafta İçin öneriler

Kanda beta HCG ölçümü yaptırabilirsiniz. Böylece adet gecikmesinin olmadığı dönemde de gebelik mevcudiyetini öğrenebilirsiniz. İdrar testini ise adet gecikmesi olması durumunda yaptırabilir ve gebeliği saptayabilirsiniz. Fakat başlayan gebeliklerin %60’ının kadın adet gecikmesi yaşamadan doğa tarafından mükemmel bulunmayıp iptal edildiğini de unutmamak gerekir. Hali hazırda oldukça yüksek olan bu ihtimal, anne adayında yaşanırsa ve hatta üst üstte birkaç defa yaşanırsa strese yol açabilir. Anne adayı bu durumu ”tekrarlayan düşük” şeklinde algılayabilir ve doktora başvurabilir. Kanda yalnızca kimyasal beta HCG ölçümü ile tespit edilen ve “kimyasal gebelik” şeklinde ifade edilen bu çeşit hamileliklerin kaybedilmesi tam anlamıyla düşük olarak kabul edilmez.

Tüp bebek gibi tıbbi bir gerekçe yok ise, (tüp bebek tedavisi gibi) hamilelik tespiti için adet gecikmesinin beklenmesi en uygunu olacaktır.

Şu durumlarda doktorunuza başvurunuz:

– Lekelenme şeklinde vajinal kanama

-Parça düşürme

-Karında çekilme, kasılma, kramp

-Şiddetli baş ağrısı

-Şiddetli kasık ağrısı

-Şiddetli bulantı, kusma

-Yüksek ateş

-İdrar sırasında yanma

-İdrara çıkmada zorluk

-Şiddetli kabızlık

27 Comments

 1. Hocam ben bir aylık gebeyim fakat kasıklarımda ve belimde sürekli sanci oluyo bu normal mi

  • Bülent Tıraş Reply

   Merhaba,
   Gebelikte kasık ağrısı şikayeti ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Rahmin büyümesine bağlı rahim etrafındaki bağların ve ligamentlerin gerilmesi neticesinde hareket etmekle, aniden ayağa kalkmakla birden ağrı şikayetiniz olabilir. Geçirilmiş karın ameliyatlarına, myomlara, genitoüriner sistem enfeksiyonlarına, kabızlık, ishal ve gaz şikayeti gibi barsak hareketlerinde olan değişikliklere, bel ve kasık fıtıklarına, düşük tehdidine ve erken doğum eylemine bağlı olarak gebelikte kasık ağrısı şikayeti olabilmektedir. Size önerim en kısa zamanda gebeliğinizi takip eden kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmanızdır.
   Saygılarımla,
   Prof. Dr. M. Bülent Tıraş

 2. Hocam ben bir aylık gebeyim fakat kasıklarımda ve belimde sürekli sanci oluyo bu normal mi

 3. Merhaba ben plansız bir gebelik yaşıyorum ama gebeliğimi bilmeden bel fıtığı rahatsızlığım için mr çektirdim gebeliğin 3-4haftası gibi şimdi çok endişeleniyorum bide beklerken bulunduğum yerde rontgen de vardi ve bn bilmeden o kapıya yakindim ordan da bi radyasyon a maruz kalmış olabilirmiyim bu konularda bilgi verirseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim.

  • Bülent Tıraş Reply

   Merhaba,
   Gebeliğin ilk 3 ayında embriyo X ışınlarına oldukça duyarlıdır ve anne karnında ölüm, düşük, büyüme gelişme geriliği, gelişmekte olan fetüste çeşitli yapısal bozukluklara neden olabilmektedir. Gebelikte 5000 mrad altında radyasyona maruz kalmanın bir zararı gösterilmemiş iken bu doz üzerinde olan maruziyetlerde gebeliğin sonlandırılması bile gerekebilmektedir. Genel olarak tek seferlik çekimler bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Magnetik rezonans (MR) ise ses dalgaları ve manyetik alan prensibi ile çalışmaktadır bu nedenle radyasyon yaymaz ve gebelikte yapılabilmektedir
   Saygılarımla,
   Prof. Dr. M. Bülent Tıraş

 4. Merhaba ben plansız bir gebelik yaşıyorum ama gebeliğimi bilmeden bel fıtığı rahatsızlığım için mr çektirdim gebeliğin 3-4haftası gibi şimdi çok endişeleniyorum bide beklerken bulunduğum yerde rontgen de vardi ve bn bilmeden o kapıya yakindim ordan da bi radyasyon a maruz kalmış olabilirmiyim bu konularda bilgi verirseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim.

  • Bülent Tıraş Reply

   Merhaba,
   Gebeliğin ilk 3 ayında embriyo X ışınlarına oldukça duyarlıdır ve anne karnında ölüm, düşük, büyüme gelişme geriliği, gelişmekte olan fetüste çeşitli yapısal bozukluklara neden olabilmektedir. Gebelikte 5000 mrad altında radyasyona maruz kalmanın bir zararı gösterilmemiş iken bu doz üzerinde olan maruziyetlerde gebeliğin sonlandırılması bile gerekebilmektedir. Genel olarak tek seferlik çekimler bir sıkıntı oluşturmamaktadır. Magnetik rezonans (MR) ise ses dalgaları ve manyetik alan prensibi ile çalışmaktadır bu nedenle radyasyon yaymaz ve gebelikte yapılabilmektedir
   Saygılarımla,
   Prof. Dr. M. Bülent Tıraş

 5. Hocam bir soru sorabilir miyim son adet tarihime göre 4 haftalık hamileyim ama uktrasyon da kese gözükmedi bthcg 1263 progesteron 11.44 normal mi sizce hocam daha doktoruma gösteremedim

  • Bülent Tıraş Reply

   Merhaba,
   Kanda bakılan gebelik testi değerinize göre şu anda bir gebeliğiniz söz konusu olmakla birlikte tek bir değere bakarak bu gebeliğin sağlıklı olup olmadığı hakkında bir yorum yapılması doğru olmaz. Bu nedenle gün aşırı olarak gebelik testi değerinize bir kez daha bakılması doğru bir yaklaşım olur. Gebelik testi değeriniz belli bir seviyeye ulaşmadan ultrasonografik olarak gebelik kesesi görülemez. Vajinal ultrasonografi ile gebelik kesesinin görülmeye başlanabilmesi için kandaki Bhcg düzeyinizin 1000-1500 ıu/ml seviyelerinde olması gerekmektedir. Karından yapılan ultrasonda görülebilmesi için ise 3000-5000 ıu/ml seviyelerinde olması gerekmektedir. Gebelik kesesi 5 haftaya ulaştığında kesesinin içinde yolk sac ve embriyo ekosu izlenmeye başlanır. Ultrasonografi ile genel olarak fetüsün kalp atımları 6. gebelik haftasından itibaren görülebilmektedir. Bebeğinizin kalp atışları izlendiğinde son adet tarihiniz hekiminiz tarafından yeniden hesaplanacaktır.
   Saygılarımla,
   Prof. Dr. M. Bülent Tıraş

 6. Hocam bir soru sorabilir miyim son adet tarihime göre 4 haftalık hamileyim ama uktrasyon da kese gözükmedi bthcg 1263 progesteron 11.44 normal mi sizce hocam daha doktoruma gösteremedim

  • Bülent Tıraş Reply

   Merhaba,
   Kanda bakılan gebelik testi değerinize göre şu anda bir gebeliğiniz söz konusu olmakla birlikte tek bir değere bakarak bu gebeliğin sağlıklı olup olmadığı hakkında bir yorum yapılması doğru olmaz. Bu nedenle gün aşırı olarak gebelik testi değerinize bir kez daha bakılması doğru bir yaklaşım olur. Gebelik testi değeriniz belli bir seviyeye ulaşmadan ultrasonografik olarak gebelik kesesi görülemez. Vajinal ultrasonografi ile gebelik kesesinin görülmeye başlanabilmesi için kandaki Bhcg düzeyinizin 1000-1500 ıu/ml seviyelerinde olması gerekmektedir. Karından yapılan ultrasonda görülebilmesi için ise 3000-5000 ıu/ml seviyelerinde olması gerekmektedir. Gebelik kesesi 5 haftaya ulaştığında kesesinin içinde yolk sac ve embriyo ekosu izlenmeye başlanır. Ultrasonografi ile genel olarak fetüsün kalp atımları 6. gebelik haftasından itibaren görülebilmektedir. Bebeğinizin kalp atışları izlendiğinde son adet tarihiniz hekiminiz tarafından yeniden hesaplanacaktır.
   Saygılarımla,
   Prof. Dr. M. Bülent Tıraş

 7. Zübeyde boyraz Reply

  Merhaba
  Benim son adet günüm 21 aralik ve beta hcg degerim 6000 oldugunu soyledi doktor fakar ultrasonda henuz gorunmedigini soyledi ve bundan iki ay once bir aylik dusuk yaptim ve suan belim ve kasik agrilarim oluyor sizcr bu agrilar normal mi ve onceki hamileligimden sonra simdi com korkuyorum sizce ne gibi tedbirler almaliyim ve neler kullanmaliyim gelisimini neler olumlu yonde etkiler ? Cevaplariniz icin simdiden teşekkürler …

 8. serap turkmen Reply

  Hocam 5 haftalik hamileyim doktora gittim cift kese gorundu ikiz dedi ikiz olarak devam edermi bir sikinti olurmu

 9. serap turkmen Reply

  Hocam 5 haftalik hamileyim doktora gittim cift kese gorundu ikiz dedi ikiz olarak devam edermi bir sikinti olurmu

 10. esila fincan Reply

  Benim 13 aralık regl baslangıcım hocam yaklaşık 3 gün sürer 2 aylığına oğlumun tedavisi için sehir disindayik, 17 aralık ve 14 subat aralığında, esimle hafta sonları gorusebildik ve cinsel birlesme hepsinde gerceklesti biz kendimiz korunuyorduk ama emin olmakla birlikte hatirlayamadigimiz zamanlarda var, nasıl olduğunu hâlâ cozemedik çünkü eminiz, herneyse Şubat’ın 6sında 8 haftalık hamile olduğumu öğrendim, ogrenmeden 3 hafta once adetim gelir diye adet geciktirici kullandım bu sebeple gecikebilecegini düşünüp hamile olabilecegim aklima dahi gelmedi, sormak istediklerim bu bebek ne zaman ana rahmine ulaşmıştır çünkü ben 31 aralik gecesi yemekte alkol kullandim hamile olduğumu bilmeden birde ocağın 2. haftası küçük caybardagı kadar votka içtim eşim ile yine bir yemekte, hamile olduğumu bilsem icermiydim hic ama inanin aklimizdan bile gecmiyordu bu hamilelik, plansizdi, bebeğim bu alkollerden etkilenmismidir, bebegimin organları hangi hafta olusmaya başlamıştır, ona bir zararı dokunmusmudur bu alkolün, alkolün nekadar zarar verdiğini biliyorum ama ben nezaman hamile kaldım dollenme nezaman gerceklesti ana rahmine bebek nezaman ulaştı bunları öğrenmek istiyorum, nolur bana yardımcı olun, şimdiden teşekkürler

 11. Hocam ben bundan 1bucuk sene önce düşük yaptım ve ondan 6ay kadar sonradaydın gebelik yaşadım ama 8haftalıkken dış gebelik olduğunu öğrendim ve onu öğrendikten sonra da dış gebelikten ameliyat oldum doktora gittim gebe olamadığım icin doktor bana över kist olduğumu söyledi adettim bi oluyorum bi olmuyorum geçen ayın 4de adet oldum ve 4gün sürdü ve bitti ben düzensiz olduğum icin ne zaman hastalanıp hastalan mica mı bilmiyorum ve bu bi hafta sır hem kaşık agrım oluyo çok değil ama aniden kalkınca ve bi yüksek yere Uzunçam zaman bi düşecek gibi oluyorum başım bi dönüyo ve 1 haftadır bel agrım var bu acaba niye oluyo hocam

 12. Ben ilk doğumunu 5yıl once yaptım sezaryen le ama rahmim 4 cm açıktı hicbi rahatsizligim yok tuhocam
  şimdi aylık hamileyim normal doğum istiyorum ama doktorlar yanaşmıyor ama oneriniz ne olur evde doguracam valla kimse kabul etmiyor gaziantep de yasiyorum teşekkür ederim

  • Jinekoloji.com Reply

   Merhaba,
   Geçirilmiş sezaryen sonrasında normal doğum eyleminin denenebilmesi için bir üniversite ya da tersiyer basamak sağlık kuruluşu gibi kapsamlı bir sağlık kuruluşunda, 24 saat hazır personeli bulunan ve kurumda acil anestezi imkanı sunabilen bir merkezin seçilmesi gerekmektedir. Sezaryen öncesi ve sonrasında en az bir kez normal vajinal doğum yapmış bir kadının sezaryen sonrasında vajinal doğum yapabilme şansı daha yüksektir. Sezaryen sonrası normal doğumun denenebilmesi içinde sezaryen kesinizin alt segment transvers insizyon şeklinde olması gerekmektedir. Klasik ya da T şekilli insizyonlar ya da geçirilmiş uterin cerrahiler normal doğum açısından tehlikelidir. Doğum zamanında bebeğinizin kilosu eğer fazla ise yine normal doğumu denemenizi önermeyiz. Yine gebeliğiniz esnasında oluşabilecek medikal ya da obstetrik durumlar varlığında da normal doğum sakıncalı olabilir. Uterin skar rüptürü sezaryen sonrası vajinal doğumun en ciddi komplikasyonudur ve hem anne hem de bebek açısından hayati risk söz konusudur. Doğum eylemi kendiliğinden başladığında ya da bir takım yöntemler ile eylem başlatıldığında hasta çok yakından takip edilmeli ve bebek sürekli monitorize edilmelidir. Uygunsuz eylem ilerlemesi ya da fetal kalp hızında anormalliklerin saptanması halinde acil koşullarda sezaryene gidecek ekibin hazır olarak beklemesi gerekmektedir. Bu nedenle gebeliğinizde hekiminiz ile birlikte riskleri konuşarak sizin ve bebeğiniz için en doğru kararı o zaman içinde bulunduğunuz koşullarda vermeniz daha doğru olacaktır. Ancak evde doğum yapmanızı hiçbir şekilde önermemekteyiz zira hem bebeğiniz hem de sizin için hayati riskler söz konusu olabilir.
   Saygılarımla,
   Prof. Dr. M. Bülent Tıraş

 13. Ceren bayhün Reply

  Hocam merhaba benim en son adetim 23 mart 2017 de oldu eczaneden test alıp yaptım bgn 23 nisan 2017 lakin negatif çıktı neden olabilir yada kan testi yapmalımıyım ?

 14. Hocam en son 25 mart adet tarihim.şuan 27 nisan eczaneden test alıp yaptım negatif çıktı.ne yapmalıyım.sık idrara çıkıyorum.hala adet olmadım görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

 15. Hocam en son 25 mart adet tarihim.şuan 27 nisan eczaneden test alıp yaptım negatif çıktı.ne yapmalıyım.sık idrara çıkıyorum.hala adet olmadım görüş ve önerilerinizi bekliyorum

 16. Merhaba hocam son adet tarihim 1 nisan benim ilişki tarihim 14 nisan .adetim 3 gun gecikti test yapmam icin ne kadar beklemeliyim tesekkurler.

 17. Sevgul mehmedova Reply

  Slm hocam ben 4 haftalik gebeyim 3 cu cocuma ama calishiyorum biraz agar calishtim is ,bu yuzden korkularim var ,birden egilip kalktimda sancim oluyor ve biraz da akitim var sizce agri kesici alabilirmiyim alabilir emde ne onerirsiniz .tesekur ederim

 18. Bilge balpetek Reply

  Hocam ben en son 14 05 2017 adet zamanın veadet olnadin kasiklarim adet olacakmış gibi agriyi ama olmadım test yapmadim çünkü geçen sene düşük yaotim bu yüzden biraz korkuyorum acaba gebelik var midir bu ağrılar normalmi

 19. nehir yavuz Reply

  normal yollarda hamile kalmıyor um tüp bebek yöntemiyle bır oğlum var adetin genelde her ay düzenli olurum ama bu 4 hafta 3 gün geçti siz ce hamile olabilir miyim

 20. Hocam normal adet donemim 7 gun surerken bu ay 3 gun surdu adetten 10 gun once falan pembe akinti gibi biseyler geldi 1 haftadr mide bulantilarim var özellikle sabah ve aksam gobegimin altinda pit pit bisey atiyo sanki hamile olabilirmiyim test yaptrsam mi bilmiyorum

 21. Hocam merhaba, ben 30-31 gunde bir mens goruyorum. mensin bir gun oncesi hcg baktirdim 15.33 iki gun sonra tekrar yaptirdim 56.32
  Fakat yumurtaliklarim bir agri oluyor aksamlari. Surekli olan bir regl agrisi gibi… Normal midir?

 22. Merhabalar doktor bey ben klomen ilac kullandim adetimin beşinci günu haziran 11 de doktora gittim üc yumurtam gelişmişti ve yumurta catlatma ignesi oldum 36 saat sonra ilişkiye girdik adet günu 27 mayiz ve ben adet gecikmesi oldum haziran 28 lekelenmelerle ptilasmis kan geldi kusma ve ates oldu doktora gittim beta testi yapildi teste normal 0_5.3 cikti adetmi yoksa düşükmu yasadim

Write A Comment