Çok fazla doğum yapmak, tıp literatüründe ”grand-multiparite”  olarak geçer. Çok sayıda doğumda yapmak 5 veya 6 kere doğum yapmak anlamını taşır. Doğum yöntemi sezaryen ya da normal olsa da, bu tanım içerisindedir.  Kadının yaptığı doğumlar, ”parite” olarak adlandırılır. Parite ile, 20. haftadan sonra vuku bulmuş olan canlı ya da ölü bütün doğumların tamamı için geçerlidir. 20. gebelik haftasından önce sona ermiş olan hamilelikler ise düşük şeklinde adlandırılır. Düşükler, kadının doğum sayısına dahil edilmez.

1. ÇOK FAZLA SAYIDA NORMAL DOĞUM YAPMAK ZARARLI MI?

  • Çok fazla ve sık aralıklarla gerçekleşen doğumlar, kadını fiziksel olarak yıpratabileceği gibi psikolojisini de kötü şekilde etkileyebilir.
  • Sık sık ve oldukça yoğun şekilde hormonal değişimler yaşamak, anne adayının ruh sağlığını da olumsuz yönde etkileyecektir.

Grand-multiparite denilen yani çok sayıda doğum gerçekleştirmek ile hamilelik ve doğum kaynaklı olabilecek riskler arasındaki ilişki çoğunlukla annenin yaşı ve sosyokültürel durumla ilişkilendirilmiştir.  Bu konuyla ilgili yapılan çeşitli bilimsel araştırmalarda ise, bu risklerin annenin yaşından kaynaklanabileceği ortaya konmuştur. Yapılan istatistiksel araştırmalarda ilk doğumu oldukça riskli ve sıkıntılı geçen annelerin ileride doğum yapmaktan kaçındığı ortaya koymuştur.

Bunun dışında gene yapılan çalışmalarda doğum sayısı ile, hamilelikte meydana gelen:

Bunun dışında yapılan çeşitli çalışmalar, genç yaşta fazla doğum yapmış olan kadınlar, ileriki yaşlarında az sayıda doğum yapan kadınlara göre daha düşük risk taşıdığını bildirmiştir.

Bu aşamada anne adayının çok fazla doğum yapmasındaki en önemli riskin annenin yaşı olduğu söylenebilir.

Bu konuda söylenebilecek en kesin şey, teknolojinin ve tıbbın ilerlemediği daha eski zamanlarda grand-multiparite yani çok fazla sayıda doğum yapmanın hayat şartları ve koşulları ile riski olabildiğidir. Fakat artık bu yüzyılda ve bu yılda gelinen nokta ile çok fazla doğum yapmanın bu denli riski olduğu söylemek pek mümkün değil. Bu konuda ”çok fazla doğum yapmak risklidir.” gibi kesin bir ifadeyi kullanabileceğimiz kanıtlar da yok.

Ancak elbette ki çok fazla sayıda ve sık aralıklarla doğum yapmak, annenin psikolojisini yorgun düşürebilir ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir. Bunun dışında adet düzensizliklerine de yol açtığını söylemek oldukça mümkündür.

Burada en mühim ayrıntıyı bilmekte oldukça fayda var. Bahsettiğimiz çok fazla doğumlar ve riskleri, şayet normal doğum yapılmışsa geçerlidir. Ancak sezaryen için aynılarını söylemek mümkün değildir. Sezaryen bir ameliyattı ve her sezaryen doğumda annenin karşılaşabileceği riskler artmaktadır.

  1. ÇOK FAZLA SAYIDA SEZARYEN İLE DOĞUM YAPMAK ZARARLI MI?

İlk gebeliklerinde ya da ikinci gebeliklerinde sezaryen ile doğum yapmış olan ve bu doğumdan memnun kaldığı için diğer doğumlarını da sezaryen yapan anne adayları mevcuttur. Bazen anne adayları iki ya da üç defa hatta daha fazla sezaryen ile doğum yapabilir.

Sezaryen doğum ile ilgili bilinmesi gereken:

  • Sezaryenin beraberinde bir sürü riski de getirir.
  • Özellikle sezaryen ile yapılan doğum sayıları arttıkça anne adayı için riskler de artmaktadır.
  • Sonuç olarak sezaryen bir ameliyattır.Ameliyatın da peşi sıra getirdiği riskler mevcuttur.

Anne adayının kısıtlandığı bir sezaryen sayısı yoktur. Arzu ettiği kadar sezaryen doğum yapabilir ancak 3’ten sonrası uzmanlar tarafından önerilmemektir. Bu durumda annenin sağlığı ciddi şekilde etkilenebilir.

Doğum sayısı, parite olarak ifade edilir.  Parite yukarıda bahsettiğimiz gibi 20. gebelik haftasının ardından yaşanan canlı ve ölü doğumların tamamını kapsar. Normal ya da sezaryen ile yapılan doğumların hepsi, bu gruba dahildir.

Yorum bırak