Bir kadın ikiden daha fazla doğum yapmışsa buna “grand multiparite” denir. Çok fazla sayıda doğum yapan kadınları yüksek riskli grupta kabul etmek mümkündür ve maternal (anne) ve neonatal (yeni doğan) komplikasyonlarının yaygınlığının artması ile ilişkilidir.

 

Düşükler, kürtaj veya ölü doğumlar hakkında bilgi yoktur ve emzirme süresinin yanı sıra hamilelik aralıkları da dikkate alınmaz. Ayrıca, kötü sağlık koşullarına sahip kadınlar daha fazla çocuk sahibi olamıyorsa, çok doğum yapan kadınlar sağlıklı bireyler doğurabiliyor demektir. Bunun yanı sıra çok doğum yapmak, meme kanseri riskinin önemli bir modülatörüdür ve meme kanserine karşı koruyucu olduğu bulunmuştur.

 

Çok doğum yapmak ve korunmak arasındaki ilişki araştırılmalıdır çünkü çok çocuk sahibi olma fikri, halen gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde daha yüksek bir yüzdeye sahip olduğu, kültürel ve dini faktörlerle ilişkili olduğu için, korunma yetersizliği ile ilişkilendirilebilir.

 

İlişkili hastalıklar

 

 • Adenomiyozis
 • preeklampsi (hamilelik sırasında yüksek tansiyon ve hasar belirtileri)
 • Metabolik sendrom (diyabet ve kalp hastalığına yol açabilecek semptomların bir araya toplanması)
 • Koroner kalp hastalığı
 • Gestasyonel diyabet mellitus
 • Rahim ağzı kanseri

Komplikasyonlar

Bir kadın çok doğurduğu zaman, iri bebek, obezite ve diyabet gibi başka komplikasyonlara yakalanma riski artar. Doğum sayısı ile gebelik sonuçları arasında (obstetrik komplikasyonlar, neonatal morbidite ve perinatal ölüm gibi) anlamlı bir ilişki vardır.

 

Doğum sayısı ve hormonal doğum kontrolü kullanımı serviks kanseri için risk faktörleridir. Doğum oranı, yaş ve önceki uterus aşınmaları adenomiyozis riskini artırır.

 

Obezite

Birçok kesitsel çalışmada bel kalça oranının (bel çevresinin kalça çevresine oranı) doğum sayısı ile pozitif ilişki içinde olduğu bildirilmiştir. Bu bulgular, doğumun obezitenin gelişimine katkıda bulunduğuna dair önemli prospektif kanıtlar sunmaktadır. Fazla doğum yapmanın, doğumdan nispeten kısa bir süre sonra obezite geliştirme riskini artırdığı ortaya çıktı. Kadınların kilosunda, daha sonraki gebeliklere kıyasla en fazla artış ilk gebeliklerinde görülür. Bu bulgu rahatsızlık verici çünkü doğumdan sonra obez olan kadınların çoğu perinatal dönemden sonraki yıllarda fazla kilolu veya obez olarak kalmaktadır.

 

Gebelikle ilgili komplikasyonlar

 

Çok doğum yapmak; kanama, amniyotik sıvı embolisi (bebeği çevreleyen sıvı annenin kan dolaşımına girer), anterior anemi (dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma), çoklu gebelik, fetal makrozomi, perinatal mortalite, tutulan plasenta (doğumdan sonra rahim içinde kalan plasenta) ve primer doğum sonrası kanama riskini artırır.

 

Risk faktörleri

 

 • Yüksek anne yaşı
 • Sigara içmek
 • Alkol alımı
 • Halen gelişmekte olan ülkede yaşamak
 • Düşük eğitim seviyesi
 • Düşük sosyoekonomik durum
 • Düşük fiziksel aktivite

 

Önleme

Doğum kontrolü, plansız gebeliklere, istenmeyen doğumlara ve gebeliklerin sonlandırılmasına büyük ölçüde katkıda bulunur. Doğum kontrol yöntemlerinin bilinmesi, plansız gebeliklerin yükünü azaltabilir ve böylece aile planlamasına katkıda bulunur.

 

Diğer risk faktörleri arasında; yüksek doğum sayısı kadınlarda obezite ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, çocuk sahibi olmaya başlamadan önce kadınlarda obeziteyi önlemeye yönelik müdahaleler hedeflenmelidir.

 

Doğurganlık

Özellikle 40 yaşın üzerinde olan ve çok sayıda doğum yapan anneler, çok sayıda doğum yapan genç annelere kıyasla biraz daha yüksek sezaryen riski altındadır. Uterus duvarı sezaryen sırasında kesilirken, dokuda yara oluşturabilir ve yara izleri uterusun endometrium adı verilen kısmına zarar verebilir ve uterus yırtılmasına yol açabilir.

 

Önceki gebeliklere, özellikle de çok sayıda yakın aralıklı hamilelik geçirmiş kadınlarda, plasentada uterus hasarı nedeniyle plasenta previa oluşma riski daha yüksektir. Plasenta previa çeşitli maternal komplikasyonlar için bir risk faktörü olarak kalmaktadır. Plasenta previa olan kadınlarda genel popülasyona göre daha yüksek doğum sonu kanama ve kan transfüzyonu görülmüştür.

Kaynak:

https://fertilitypedia.org/edu/risk-factors/multiparity

 

Write A Comment