Doğum sırasında bebek, doğum için bir pozisyon alır. Normalde doğum başladığında bebeğin başı, doğum kanalına önde girer. Bu duruma baş geliş adı verilir.Tıbbi literatürdeki adı ise verteks prezentasyondur.  Bebeğin kafa tasının arka bölümünde yer alan bölüm oksiput şeklinde ifade edilir. Bebeğin doğum kanalına bu şekilde girmesi de normaldir. Bu durum da tıbbi literatürde oksiput prezetasyon şeklinde adlandırılır. Kafanın oksiput dışındaki alanları yani örnek olarak alın ve yüz, makat ya da omuz ile doğum kanalına girmesi ise beklenmeyen bir durumdur. Bu durumlara tıbbi literatürde  malprezentasyon denilmektedir. Bu durum; prezentasyon anomalisi, prezentasyon bozukluğu şeklinde de adlandırılabilir. Bütün doğumların ortalama olarak %5’inde bu sorun meydana gelebilir.

Malprezenyasyonlar arasında en yaygın olarak görülen makat geliştir. Doğumların yaklaşık olarak %4’ü bu şekildedir.

Malprezentasyon çeşitleri:

Makat prezentasyon: Bebeğin doğum kanalına makat geliş ile girmesi demektir.

Alın prezentasyonu: Bebeğin doğum kanalına alın geliş ile girmesi demektir. Bu durumda doğumun normal olarak yapılması söz konusu değildir.

Yüz prezentasyonu: Bebeğin doğum kanalına yüz geliş ile gelmesidir.

Transvers situs: Bebek rahim içerisinde yan şekilde durmaktadır. Doğum kanalın omuz ya da kol ile girmiştir. Bu durumda doğum sezaryen ile yapılmaktadır.

Malprezentasyon için risk faktörleri nelerdir?

 • Çok sayıda doğum yapmış olmak
 • Erken doğum
 • Bebeğin suyunun fazla olması
 • İri bebek
 • Hidrosefali
 • Beynin oluşmama anomalisi
 • Trizomiler
 • Konjenital anomaliler
 • Bebeğin eşinin önde olması
 • Miyotonik distrofi
 • Rahim ile ilgili anomaliler
 • Çoğul gebelik
 • Pelvik tümörler
 • Pelvik darlık

Malpozisyon nedir?

Malpozisyon demek malprezentasyon demek değildir. Malpozisyon durumunda bebeğin başı; “oksiput anterior” dışında bir pozisyondadır. Doğum kanalına giriş böyledir. Bebeğin başı doğum kanalına girdikten sonra oksiput anterior olacak biçimde ilerlemektedir. Doğumlar en yaygın olarak bu şekilde başlar.

Malprezentasyon: Bu ifade; bebeğin doğum kanalına giren bölümünü ifade etmek için kullanılmaktadır.

Malpozisyon: Bu terim ise bebeği pozisyonunun bozuk olmasıdır.

Write A Comment