Tüp bebek tedavisi oldukça başarılı bir yöntem olsa da bazı çiftler birçok denemeye rağmen gebelik sağlayamaz ya da gebelik sağlansa dahi düşükle neticelenebilir. Tedavide transfer edilen embriyolar kaliteli olsa dahi her zaman gebelik elde etmek mümkün değildir.

Bu duruma yol açan faktörler ise:

  • Embriyonun gelişiminin duraklaması,
  • Embriyo ile ilgili genetik sorunlar,
  • Embriyonun kalitesi,
  • Rahim iç zarı ile ilgili sorunlar,
  • İmmünolojik-bağışıklık ile ilgili sorunlar olabilir.

Gebelik aşısı neden uygulanır?

Emriyonun transferinin ardından; embriyodan çeşitli büyüme faktörleri ve proteinler salgılanır. Bu sırada da embriyo rahim iç zarına tutunma sürecine girer. Şayet bu süreç sağlıklı ilerlerse gebelik oluşur.  Endometrium-rahim içi zarının embriyonun şansını yükseltecek çeşitli moleküller ve büyüme faktörlerinden eksik kalması ya da bu maddelerin dengeli salınmaması , endometriumun işlevini bozacak enfeksiyon ya da yapışıklık gibi sorunların olması embriyo iyi kalitede olsa dahi gebelik oluşmasını engelleyecektir.  Gebelik aşısı da; endometriumda  eksik olan moleküllerin vücut tarafından yapılmasının uyarılmasını sağlamaktadır. Bu amaçlada da kadının kendi kan hücreleri kullanılır ve embriyonun rahme tutunması sağlanır. Bu sayede de gebelik şansının arttırılabileceği düşünülmektedir.

Günümüzde tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları ile çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar IMSI, genetik tanı yöntemleri ya da yapay rahim olarak sayılabilir.  Bu yöntemlerin de işe yaramadığı durumlarda ise rahim ortamını iyileştirmek ve embriyonun yerleşmesini sağlamak adına gebelik aşısı geliştirilmiştir.

Bu yöntem günümüzde klinik pratikte uygulanmaktadır. Amaç ise rahim iç zarının uyarılmasını sağlayarak embriyonun tutunmasına yardım etmektir.  Bunun için de anne adayından alınan bağışık sistemi için önemli olan hücreler kullanılır. Bu hücreler laboratuvar koşullarında özel besi alanlarınla geliştirilir. Bu sayede de büyüme faktörleri ve gerekli hormonların salgılanması sağlanır.

Oluşturulan bu hücreler, rahim yıkandıktan sonra embriyonun transferinin daha başarılı olmasını sağlamayı amaçlar.

Gebelik aşısı günümüzde yalnızca birkaç tüp bebek merkezinde kullanılmaktadır. Başarı oranları için yeterli bilgi mevcut değildir. Ancak bu konuda yapılacak iyi planlanmış, kontrollü ve çok merkezli çalışmalar ile yöntemin diğer yöntemlere göre ne kadar etkili olduğunu araştırmak için çalışmalara başlanmıştır.

Gebelik aşısı nasıl uygulanır?

  • İlk olarak anne adayının endometrium-rahim içi zarında bir sorun olup olmadığı değerlendirilir. Bu aşamadan sonra ise yumurta toplama aşamasında anne adayından alınan monosit adı verilen beyaz kan hücreleri ayrıştırılır. Bu hücreler özel kültür ortamlarında çeşitli işlemlerden geçer.
  • Elde edilen yumurtaların spermle mikroenjeksiyon yöntemiyle döllenmesi sağlanır ve embriyo oluşturulur. Bu süreçte laboratuvar ortamında oluşturulan hücreler de kullanılır.
  • 48 saat içerisinde tamamlanan bu işlemlerden sonra ise; embriyo transferinden bir gün önce ya da sonra anneye gebelik aşısı yapılır. Gebelik aşısı anne adayının rahmine verilir. Bu ortamda embriyoların daha iyi tutunacağı gözlemlenmiştir. 

Write A Comment