Epilepsi ya da halk arasında bilinen adıyla Sara Hastalığı, toplumdaki herhangi bir bireyde ortaya çıkabilir ve elbette buna gebe kadınlar da dahil. Zira geçmiş senelerde herhangi bir epilepsi belirtisi göstermeyen bireyler çevresel veya genetik koşullar neticesinde epilepsi hastası olabilirler ve bunun yanında epilepsi hastası olanlar da bir daha herhangi bir nöbet geçirmeyebilirler. Dolayısıyla henüz tam olarak çözüm bulunamayan ve nöbetlerin engellenmesi için ilaçlar kullanılan bu rahatsızlık hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak gerek. Gebelikte epilepsinin tüm detaylarına hakim olmak için rahatsızlığın genel yapısını ve onun gebelik üzerindeki etkilerini de gözden geçirelim.

Epilepsi Nedir?

Epilepsi, bireylerin beyinlerindeki sinir aktivitesinin bozulması ve bunun neticesinde anormal elektriksel aktivitelerin ortaya çıkması ile birlikte ilerlemektedir. Beyin içerisindeki sinirler sağlıklı bir bireyde amaca uygun bir şekilde elektrik aktiviteleri gerçekleştirirler ve bu sayede beynimiz ve diğer tüm uzuv ve organlarımız faaliyetlerini devam ettirirler. Ancak epilepsi hastalarında beklenmedik elektriksel aktiviteler ortaya çıkar ve bu esnada bayılmaya kadar gidebilen bir nöbet meydana gelir.

Bu nöbetler illa ki bayılmayla sonuçlanmak zorunda da değillerdir. Pek çok hastada bir kaç dakika boyunca tek bir noktaya kilitlenip kalma gibi belirtiler de ortaya çıkabilmektedir ve her kişinin epilepsi nöbeti bir nebze kendine özgüdür denilebilir. Toplumda %1 oranında görülen sara hastalığının cinsiyetler arasında bir görülme oranı farklılığı mevcut değil ancak 16 yaştan küçük kişilerde ve 65 yaşını geçenlerde daha sıklıkla rastlanıyor.

Bazı kişilerde herhangi bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilen ve devam eden yahut bir süre sonra ortadan kaybolabilen epilepsi nöbetleri, bazılarında ise fiziksel ve zihinsel travmalar neticesinde de tetiklenebilmektedir.

Gebelikte Epilepsi

Gebelik döneminde epilepsinin bebeğin anomaliler ile doğma ihtimalini bir miktar arttırdığı biliniyor. Zira epilepsi nöbetleri geçiren bireylerin bebeklerinde anomali oluşma oranı %7 olarak görülürken, sağlıklı bireylerde bu oran %3 civarında. Ancak bu durum bebeğin kesinlikle zarar göreceği anlamına gelmiyor çünkü kullanılan ilaçlar da bebeklerin gelişimi üzerinde etkili ve bunun yanında geçirilen nöbet sayısı, nöbetler sırasında oluşan fiziksel hasarlar gibi pek çok faktör de işin içerisine dahil edilmeli.

Hamilelikte bebeğin gelişimini etkileyebilen ilaçlardan dolayı epilepsi tanısını koyan uzman ve doğum uzmanı iletişim kurarak anne adayı için doğru doz ve ilaç ayarlamasını gerçekleştirmeli. Bu nedenle hali hazırda tedavi gören epilepsi hastaları, doğum uzmanlarını bu konuda bilgilendirmeliler ve doğum uzmanı da hem doz ayarlamaları hem de anneye öneriler konusunda titiz olmalı.

Epilepsi nöbetlerinin yorgunluk, açlık, uykusuzluk, aşırı tüketim ve duygusal travmalardan çokça etkilenmeleri nedeniyle anne adayının hayatındaki bu olumsuz faktörler de olabildiğince azaltılara ilaç bağımlılığı azaltılmalı. Ayrıca bebeğin gelişiminin desteklenmesi için folik asit tüketimi de uzmanın görüşleri neticesinde doğru dozlarda alınmalı.

Gebelikte Epilepsi ile Artan Riskler

Hamilelik döneminde sara hastalığına sahip olan ve nöbet geçiren kadınlarda erken doğum ve sezaryen doğum riski artarken, bazı kadınlarda nöbet sıklığı da bir miktar artabilir. Daha fazla nöbet ise bilhassa nöbetler sırasında geçirilen fiziksel kazalardan dolayı bebek için daha tehlikeli olabilir. Ayrıca artan nöbetler asidoz ve fetal kalp atımı bozulması gibi sonuçlara sebebiyet vererek bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Dolayısıyla nöbetleri olabildiğince azaltacak bir yaşam tarzı belirlemek, hem ilaçlara bağımlılığı düşürecektir hem de bebeğiniz için kaygı duyma ihtimalinizi azaltacaktır. İlaç ve nöbet sıklığı dengesinin çok iyi ayarlanmış olması, bebeklerin bu tip tehlikelerle karşılaşmalarına engel olabilmektedir.

1 Comment

  1. Gebelik s ras nda havale ge irirsem ne olur? Gebelik s ras nda ge irilen epilepsi krizleri zaman zaman tehlike yarat yorsa da; gebelikte epilepsi krizi ge iren pek ok kad n sa l kl bebekler do urmaktad r..E er kriz ge irirseniz mutlaka doktorunuzu haberdar etmelisiniz;ilac n z n dozu tekrar ayarlanabilir.E er gebeli in son aylar nda iseniz, bebe in sa l n de erlendirmeye y nelik test ve muayeneler yap labilir.

Write A Comment