Kategori

Testler

Kategori

Evlilik Öncesi Yapılması Gereken Testler Nelerdir ?

Evlilik öncesi yapılan testler çiftlerin genel sağlık durumları ve kalıtsal sağlık sorunları hakkında yapılan, yasal olarak zorunlu testlerdir. Türkiye’de akraba evliliklerinin yaygın olması ve bu evliliklerinin %70inin 1. derece akrabalarla gerçekleştirilmesi, evlilik öncesi testlerle, yeni hasta bebeklerin dünyaya gelmesinin önlenmesi nedeni ile  oldukça önemlidir. Bunun dışında cinsel yollarla bulaşan hastalıkların da evlenmeden önce belirlenmesi açısından evlenme öncesi testlerin yapılası oldukça önemlidir.  Yasal Olarak Yapılması Zorunlu Olan Tahliller ve Yasal Gerekçesi Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir. Evlilik öncesi ne tür tahliller yapılmaktadır? Laboratuar tahlillerini tamamı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bağlı hastanelerin  laboratuvarlarında, kamu yararına çalışan Vakıf ve Derneklere ait Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının laboratuvarlarında yaptırılabilir. Test sonuçları, her ilçenin yetkili olduğu  AÇS/AP Merkezlerinde Rapor halinde alınmaktadır. Evlilik öncesi testlerde talasemi testi de istenir. Evlenecek kadının 50 yaş üzerinde olması halinde veya cerrahi menopoz sonrası…

Ense kalınlığı NT ölçümü nasıl yapılır?

Fetal ense kalınlığı (NT) (Nukhal geçirgenlik=Nuchal translucency) ultrasonografide bebeğin boynunun arka bölümündeki koyu renkli olarak görünen alanın kalınlığıdır. Gebeliğin 11. Ve 13. Haftaları arasında ölçülmektedir. Fetal ense kalınlığının artması sebebiyle down sendromu başta olmak üzere çeşitli kromozom anomalileri görülebilir. Ense kalınlığının 3 mm’den fazla olması durumunda fetal ense kalınlığı artmış olarak kabul edilir. Ense kalınlığı testi ve ikili tarama testi ne demektir? İkili Test – Ense Kalınlığı Ölçümü nasıl yapılır? Nukal kalınlık ölçümü %95 oranda transabdominal ultrason ile başarılı şekilde yapılabilmektedir. Bu sebeple de gerekli durumlarda transvajinal ultrasona başvurulabilir. Bunun sağlıklı şekilde yapılabilmesi için uzmanın deneyimli olması gerekmektedir. Transabdominal ve transvaginal ölçümler arasında birbiriyle benzer sonuçlar elde edilmiştir, ancak transvaginal uygulamanın daha iyi bir yöntem olduğu bilinmektedir. Fetal ense kalınlığının arttığı durumlar nelerdir? Kromozomal bozukluklar, Trizomi 13, Trizomi 18, Trizomi 21 (down sendromu), Turner sendromu (45, X0) olarak sayılabilir. Fetal ense kalınlığı yalnızca yukarıda bahsedilen kromozom anomalileri sonucunda artmaz. Ense…