Yumurta dondurma konusundaki yönetmelikte, yumurtaların hangi yaşa kadar kullanılabileceğine dair herhangi bir yaş sınırı getirilmemiştir. Bu sebeple de ileri yaşlarda da bu yumurtalar kullanılıp tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olunabilecek.

45 yaş sonrası anne olmak için geç mi?

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları anne olmak için en verimli yaşların 20-35 arası olduğunu belirtmektedir. Ancak kadının günümüzdeki kariyeri ve çocuk sahibi olma yaşını ertelemesi gibi faktörlerle, bebek sahibi olma yaşı ilerlemekte ve kısırlık sorunları meydana gelmektedir.

Ancak günümüzde teknolojik imkanlar ve yeni tıbbi gelişmeler sayesinde ileri yaşta da hamilelik artık mümkün.

Hangi yaş anne olmak için geç?

Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri 45 yaşından sonra hamile kalmanın geç olarak kabul edildiğini göstermektedir. Buna yol açan faktörler ise:

Çocuk için bu durumun iyi olmaması,

Annenin yaşı ilerledikçe bebekte anomali görülme riskinin artması,

Ebeveynlerin çocuğunun büyüdüğünü göremeyecek olması olarak sıralanabilir.

Türkiye anne olmaya sınır koymadı!

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Mart 2010 senesinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile Türkiye’de kanser gibi tıbbi gereklilik durumlarında “sperm ve yumurta dondurma” uygulamalarına izin verilmektedir. Ancak 30 Eylül 2014 senesinde getirilen yeni düzenleme sayesinde erken menopoz riski olan ve henüz çocuk yapmamış bekar kadınlar için de bu duruma izin verildi.

Yani, Türkiye vatandaşı olan kadınlar, sosyal sebeplerle yumurtalarını dondurulabilmektedir. Ancak bu yumurtaların kaç yaşına kadar kullanılabileceğine dair herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir. Bu sebeple de ucu açık bir düzenleme olarak kabul edilen yumurta dondurma, yaşlı annelerin de yolunu açmış oldu.

Write A Comment