Dünyada sağlık örgütünü tüm sezaryen doğumlardan yalnızca %15’inin sezaryen olmasını önermektir. Bu şu demektir: bir ülkedeki doğum oranlarının en fazla yüzde 15’i sezaryen olmalıdır.  Belirlenen bu oranın altına düşülmesi ya da üstüne çıkılması anne adayı için de bebek için de morbidite bakımından sakıncalı olabilmektedir.

Türkiye’de sezaryen oranları:

 • Sezaryen doğumların en yaygın olarak yapıldığı bölgeler, ülkemizin batısı ve güneyidir. Sezaryen doğumun en az yapıldığı bölge ise Güneydoğu Anadolu’dur.
 • Ülkemizin kentleşme oranlarının yüksek olduğu bölgelerde sezaryen doğumlar daha fazladır.
 • Anne adayının ve baba adayının eğitim düzeylerindeki artış, sezaryen doğum oranlarındaki artışı da etkilemektedir.
 • Türkiye’de 1998 senesinde sezaryen oranları %15 idi. Ancak günümüzde bu oranlar %50’ye yakın bir orana ulaşmıştır.
 • Ülkemizde 2007 senesinde hastane doğumlarında sezaryen oranı %42, 2010 senesinde ise %49.7 olarak bildirilmiştir.
 • Türkiye’de sezaryen doğumları 2013 senesine dek %30’a kadar indirilmesi için teşvik başlatılmıştır.Bu sebeple de normal doğum ve sezaryen hakkında eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye’de ve Dünya’da Sezaryen Oranları kopya

Dünya çapında sezaryen oranları:

 • Dünya çapında sezaryen olarak yapılan doğumların oranı %15 dolaylarındadır.
 • En düşük sezaryen oranı ise Afrika’ya aittir. Bu oran %3-4 olmaktadır.
 • Amerika’da 1950’li senelerde %3-5 oranında olan sezaryen doğumlar git gide artış göstermiştir.1970’te bu oran %20’ye çıkarken, günümüzde %30’lara kadar yükselmektedir.
 • Hollanda, Belçika, Norveç, Finlandiya  gibi oldukça gelişmiş olan ülkeler ise normal doğumun daha fazla yapıldığı ülkelerdir. Sezaryen oranları en düşük ülkeler içerisinde sıralanabilirler. Saydığımız ülkelerdeki sezaryen oranı  %13-16 dolaylarındadır.
 • Fransa’da ise sezaryen olarak yapılan doğum oranları son on senede %15’ten %20’ye kadar yükselmiştir. Fakat önerilen sezaryen doğum oranları halen korunmaya çalışılmaktadır.
 • Almanya da sezaryen oranlarının yükseldiği ülkelerden biridir. Sezaryen oranı %30 olmuştur.
 • Birçok ülkede sezaryen doğum oranları geçtiğimiz 20 yıl içinde artış göstermiştir. Fakat ülkemizdeki sezaryen oranları oldukça yüksektir.
 • Türkiye’de sezaryen oranları %50’ye yaklaşmış durumda. Bu oranlar ülkemizdeki hastanelere göre farklılık göstermektedir. Özel hastaneler sezaryen doğumlarda en yüksek oranlara sahip. Özel hastaneleri, üniversite hastaneleri takip etmekte. Üniversite hastanelerinde genel olarak riskli olduğu için normal doğum yapılamayacak hastalar, sezaryene alınmakta.

En yüksek sezaryen doğum yapan ülkeler arasında :

 • Çin birinci sırayı izlerken,
 • Ardından Brezilya,
 • Türkiye,
 • Meksika,
 • İtalya

sezaryen oranları

Sezaryen doğum yaptırmak için çeşitli sebepler mevcuttur. Bunların başında da doğumun planlı olarak yapılması gelmektedir. Doğum daha az sürdüğü için ve anne adayları genellikle ağrı duymaktan korktuğu için sezaryen doğumu tercih etmektedir.

Sağlık Bakanlığının bildirilerine göre Türkiye’de geçtiğimiz yılların sezaryen oran örnekleri:

 • 2008 senesinde:  1 milyon 317 bin 988,
 • 2009 senesinde: 1 milyon 306 bin 966,
 • 2010 senesinde 1 milyon 284 bin 772,
 • 2011 senesinde 1 milyon  267 bin 880, doğum gerçekleşmiştir.
 • Bu doğumların sezaryen oranı ise:
 • 2009 senesinde:  %44,
 • 2010 senesinde: % 46,
 • 2011 senesinde: 46,6,  olmuştur.

 

Yorum bırak