Ultrason ile bebeğin tahmini olarak kilosunu tespit etmek mümkün mü?

Gebelik döneminde ultrason aracılığı ile bebeğin tahmini olarak kilosunu tespit etmek mümkündür. Bebeğin kilosunu gerçek manada ölçmek söz konusu olamaz. Bu sebeple de ultrason ile yalnızca bebeğin tahmini olarak kilosu belirlenebilir. Bu da, ultrason aracılığı ile bebeğin kafa çapının,bacak boyunun ve karın çevresinin tespit edilmesi ile sağlanmaktadır.

Gebeliğin tahmini olarak belirlenen kilosu, ultrason cihazına bağlı olan bilgisayar teknolojisi sayesinde gerçekleşmektedir. Bu şekilde yapılan tahmini bebek kilosuna ‘’tahmini fetal ağırlık’’ ismi verilmektedir.

Ultrafonografi neticesinde çıkan raporlarda, tahmini fetal ağırlığı çoğunlukla EFW Hadlock şeklinde ifade edilmektedir. Ultrason  metodu sayesinde uygulanan yöntemlerin tıpkı diğer yöntemler gibi yanılma payı mevcuttur.  Ultrason sonuçları, bebeğin içinde yüzdüğü amniyon sıvısı, bebeğin pozisyonu, bebeğin doğum kanalına girmiş olması gibi faktörlerden dolayı etkilenebilir.

Bunun dışında farklı ırklara mensup bebeklerin fiziksel özellikleri farklı olacaktır. Bu sebeple de bir ülkede oldukça başarılı şekilde uygulanan ultrason, diğer bir ülkede daha fazla yanılma payına sahip olabilir. Bundan dolayı da her ülke, kendisinde başarılı sonuç veren formülleri, ultrason cihazlarında uygulamalıdır.

ultrason

Fundus-pubis ölçümü ve gebeliğin kilosunun tespit edilmesi:

Ultrason haricinde klinik muayene sayesinde de anne karnının ne kadar büyük olduğuna bakılarak gebeliğin kilosu tahmini olarak belirlenebilir.

Fundus şeklinde tabir edilen alan, anne rahminin en üstünde olan alandır. Pubis adı verilen sahada çatı kemiğinin önde üst bölümüdür. Diğer bir deyişler, pubik kıllarının yer aldığı bölümün en üstünde bulunan alandır. Fundus ve pubis adı verilen bu iki alan arasındaki uzunluğun tahmini olarak tespit edilmesi ve daha sonra da bulunan değerler ve çeşitli yöntemler aracılığı ile gebeliğin tahmini olarak kilosu tespit edilebilir.

Diğer Metotlar

Temel yöntemler haricinde, MR adı verilen yani mahzetik rezonans tekniği ile bebeğin ağırlığı tahmini olarak belirlenebilmektedir.

Bunun dışında hamilelikte çeşitli hormon değerlerinden yararlanarak gebeliğin kilosunun tahmini olarak tespit edilebileceği yöntemler bulunmaya çalışılmıştır. Fakat bu yöntemler rutin olarak kullanılan yöntemler değildir.

Gebelik döneminde neden bebeğin kilosunun tespit edilmesi önemlidir?

Tahmini olarak fetal ağırlığın hesaplaması ultrason değerlendirmeleri için oldukça önem teşkil eder.  Özellikle de gebelik döneminin 5. Ayı ardından bu önemi daha da artar. Gebeliğin 5. Ayından önce bebeğin ağırlığı oldukça az olduğu için bu konuda fikir sahibi olmak zordur.

Ancak bebeğin kilosunun tespit edilmesinin önemli sebepleri vardır.

Bu sebepler:

  • Gebelikte herhangi bir gelişim geriliği olup olmadığı belirlemek,
  • Erken doğum riski mevcut olan ya da suyu gelen kadınlarda bebeğin doğum kilosu tahmini olarak belirlenerek, bu tahmini ağırlığa göre doğuma karar verme ve bebeğin yoğun bakıma gereksinimi olup olmadığını ön görebilme,
  • İri bebek durumu söz konusu ise, doğumun normal doğum yerine, sezaryen olmasını sağlamak,
  • Çoğul gebeliklerde, ikizler arasındaki ağırlık farkını ve bu farka göre muhtemel komplikasyonları önceden belirlemek ve önemleri almaktır.

Write A Comment