1 ) Testiste ki damarların büyümesi ve genişlemesi


Varikosel testislerin sahip olduğu toplar damarlarda (venler) varis oluşumudur. Bütün erkeklerin yaklaşık %10 ile %15 inde görülür. Bu durum, erkeklerin bir kısmında şikayet meydana getirirken, bir kısmında ise herhangi bir şikayete sebebiyet vermez.

Varikosel erkek ile alakalı kısırlık sorununun en çok rastlanan sebebi olması ile beraber, en rahat tedavi edilebilenidir. Kısırlık teşhisi konan erkeklerin % 30 ile %40 ında varikosel teşhis edilmektedir.


Normalde testisler, vücuttan 2 derece daha soğuk bir ortam olan skrotum (torbaların) içinde korunurlar. Varikosel durumunda atardamar ile gelen 37 derecede olan kan, genişlemiş toplardamarlarda depolanarak testilerde ısı artışına sebep olabilir. Bu da, erkeklerin önemli bir kısmında sperm üretimi ve kalitesinde azalmaya veya ağrının meydana gelmesine sebep olabilir.

2 ) Varikoselin kısırlık üzerine sonuçları nelerdir?

Varikoselektomi hastaların %60 ile %80’inin sperm tahlillerinde belirgin seviyede iyileşmeye sebep olduğu kabul edilmektedir. Hamilelik oranları %20 ile %60 civarında değişiklik gösterir. Goldstein ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarında, hamilelik oranlarını %69 olarak bildirmişlerdir. Marmar ve arkadaşları ise, varikoseli tespit edilen ve sperm değerlerinden en az bir tanesi bozuk olan hastalarda varikoselektomi ile hamilelik oranının 2.8 kat arttığını bildirmiştir. Testislerinde hiç sperm bulunmayan varikoselli hastalarda yapılan varikoselektomi operasyonu sonucu, %60 civarına yakın oranlarda semen analizinde sperme rastlandığı Varikoselin cerrahi tedavisinde, mikroskopik varikoselektomi öne çıkmaktadır.

Mikroskobik varikoselektomi operasyonu sayesinde sağlanmış olan hamilelik oranları, diğer konvansiyonel yöntemlere nazaran daha yüksek bulunmuştur. Nüks ve hidrosel oranıda diğer yöntemlere nazaran daha düşük bulunmuştur.

3 ) Varikosel neden daha çok sol tarafta olur?

  • Solda bulunan toplardamarın boşaldığı yer, ana damar ile beraber dik açı oluşturur. Bu sebepten dolayı, kan tam olarak boşalmaz.
  • Testisin sol toplardamarı, sağa göre daha uzundur.
  • Solda tarafta bulunan toplardamarın içerisinde, kanı ileri pompalayacak kapakçıklar daha az ve yetersizdir.
  • Sol tarafta bulunan damardaki basınç, sağa göre daha fazladır. Bu nedenden dolayı da kanı ileri yollayamaz.

varikosel

4 ) Varikosel neden ve nasıl ortaya çıkar?

Varikosel ergenlik dönemlerinde meydana gelmeye başlayan ve zaman içerisinde ilerleyen bir toplardamar hastalığıdır. Genetik yapısı uygun olan ve ayakta çok zaman geçiren kişilerde, bazen ağrı ve görüntü bozukluğu ile beraber meydana gelse de, kısırlık ve diğer sebepler ile yapılan el muayenesinde teşhis edilir. Toplardamarların içerisinde bulunan ve ters akımı engelleyen valf sistemini meydana getiren kapakçıkların, damar çapı genişlemesi neticesinde yetersiz kalması ile testislerin toplardamar çıkışında basınç artışı oluşur. Artan basınç sonucu testis dokusu içinde bulunan kan dolaşımı (mikrosirkülasyon) bozularak, sperm üretimi etkilenir.

5 ) Varikosel hangi sorunlara yol açar?

Varikosel tek başına bir sağlık problemi teşkil etmez. Sperm hücrelerine etki ederek kısırlık nedeni olması ve bazen de ağrıya sebebiyet vermesi ile beraber tedavinin yapılmasına ihtiyaç duyulur. Ağrı problemi bulunmayan ve kısırlığın sorun teşkil etmediği kişilerde, herhangi bir tedavi yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.

6 ) Önlem alın

  • Fazla ayakta durmamaya özen gösterin. Akşamları muhakkak uzanarak ayaklarınızı yükseğe kaldırın.
  • Testis torbasında bulunan kan drenajını önleyen hareketlerden ve egzersizlerden muhakkak uzak durun
  • Testis ve torbanın hareketine engel olacak olan kot gibi dar pantolon ve sıkı iç çamaşırı giymemeye dikkat edin
  • Ağır spor ve egzersizlerden kaçınarak, ağır yük kaldırmamaya dikkat edin


7 ) Tanı nasıl yapılır?


Varikosel, ilk olarak üroloji muayenesi esnasında, genişlemiş olan damarların testis çevresinde ele gelmesi ile teşhis edilebileceği gibi, bazı zamanlarda da erkekler yumurta çevresinde şişlik veya ağrı şikayetleri ile beraber doktora başvurabilir. Bazen varikosel çok hafif derecede veya şüpheli olduğunda ultrasonografi muayenesi esnasında da tanı konabilir. Varikoselin teşhis edilmesi ile beraber, meni tahlili (spermiogram) ile sperm üretiminde bozulmanın meydana gelip gelmediği de araştırılır. Varikoselden dolayı sperm üretiminde zarar meydana gelmiş ise, bu tahlil ile beraber sperm sayısında azalma ve hareket ile yapısında bozulmalara rastlanabilir

8 ) Tedavi nasıl gerçekleşir?


Hasta, evli çocuk sahibi ve bir şikâyeti bulunmuyor ise kontrol altında tutulur. Ancak sperm üretiminde herhangi bir bozulma tespit edilmesi halinde, genellikle ameliyat edilmesi tavsiye edilir. Bu ameliyat anestezi ile yapılır. Sol veya sağ alt karın düzeyinde yapılan bir kesi ile genişlemiş olan toplardamarların (venler) yeri tespit edilerek, testisin atar damarı (arter) ve sperm kanalından ayrılır. Bu genişlemiş damarlar bağlanarak kesilir. Ameliyat tamamlandıktan sonra, hasta aynı gün içerisinde evine gidebilir veya duruma göre bir gece hastanede yatabilir. Normal sosyal aktivitelerine bir hafta içerisinde geri dönebilir. Yeni sperm üretiminin meni tahlili sonuçlarına yansıması yaklaşık olarak 3 ay gibi bir zaman gerektirir. Bu sebepten dolayı, ameliyat yapıldıktan s onra spermiogram kontrolü genellikle 6. aydan önce yapılmaz.

9 ) Varikosel operasyonunda görülebilen komplikasyonlar nelerdir?

Varikosel operasyonu yapıldıktan sonra, risk açısından öncelikle nüks etme (tekrarlama), hidrosel, testis atrofisi ve sinir ile sperm kanalı hasarından söz edilebilir. 2014 Avrupa Üroloji Derneği kılavuzuna göre bu risklere rastlama sıklığı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

TEDAVİ   NÜKS %  KOMPLİKASYON SIKLIĞI
Antegrad skleroterapi 9 %0,3-2,2 ; Testis yapısı küçülme, sktrotal kan birikimi, epididimit, sol flank eritem
Retrograd skleroterapi 9,8 Kontrast madde reaksiyonu, sol yan ağrı, damarsal yaralanma, tromboflebit
Retrograd embolizasyon 3,8-10 Tromboflebit nedenli ağrı, hematom,  infeksiyon ,radyolojik komplikasyonlar
Skrotal varikoselektomi * Testiküler atrofi, atardamar hasarına bağlı devaskülarivasyon ve gangren, hidrosel, hematom
İnguinal varikoselektomi 13,3 Testis toplayıcı damarın bir dalının gözden kaçırılması
Yüksel ligasyon (palomo) 29 Hidrosel (%5-10)
Mikroskopik inguinal/subinguinal varikoselektomi 0,8-4 Hidrosel <%1, skrotal hematom, atardamar  hasarı
Laparoskopik varikoselektomi 3-7 Testiküler arter ve lenfatik damar hasarı; intestinal vasküler ve sinir hasarı; pulmoner embolizim; peritonit; kanama;

Write A Comment