1 ) Vulva kanseri nedir?

Dış genital bölge kanserlerine, vulva kanseri ismi verilir.

2 ) Belirtiler Nelerdir?

En çok rastlanan belirtiler kaşıntı, dış genital bölgede kitle meydana gelmesi, kanama, ciltte renk değişikliği ve ağrı olabilir. genel olarak 60 yaşından sonra meydana çıkar ve belirtiler hastaların büyük bir kısmında, teşhis yapılmadan önceki 12 aydan fazla bulunuyor olabilir. Genel olarak geç tanı alırlar. Risk faktörlerinin arasında diğer üreme organları ile alakalı premalign lezyonlar, sigara kullanımı, cinsel aktivite, genital kondilom (HPV enfeksiyonu), vulvar intraepitelyal neoplazi, obezite, diabet, hipertansiyon ve düşük sosyoekonomik düzey sayılabilir.

3 ) Tanı nasıl yapılır?

Vulva kanserinin tanısı, ancak biyopsi yardımı ile konmaktadır.

4 ) Tedavi nasıl gerçekleştirilir?

Vulva kanserinin tedavisi, olgudan olguya değişiklik göstermesi ile beraber, vulva kanserinde tedavi asıl olarak cerrahi ve radyoterapi yöntemleri ile yapılmaktadır. Daha çok erken olan evrelerde, cerrahi tedavinin yapılması tercih edilir. Vulva kanseri radyoterapiye oldukça duyarlıdır. Radyoterapi vulva kanserli olgularda cerrahi yapılmadan önce lezyonu küçültmek, lokal nüksü ve operasyonun ardından meydana gelebilecek nüksleri önlemek amacı ile kullanılmaktadır. Vulva kanserinde erken evrelerde kemoterapi yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Daha çok ileri evrelerde olguların kontrol edilmemesi halinde, radyoterapinin etkinliğini arttırabilmek amacı ile kullanılmaktadır.

Hastalığın prognozunu etkileyen en önemli faktör evre ve lenf nodu tutulumudur. Evre1’de 5 yıllık sağ kalım, yaklaşık olarak %90’lara ulaşırkeni Evre4’te bu oran %18 civarında olmaktadır.

Tümörün büyüklüğü, yayılım derinliği, lenf nodu tutulumu, etrafında bulunan organlara yayılım, uzak organlara metastaz, hücresel tip, yerleşim yeri, hastanın yaşı, birçok bölgede birbirinden bağımsız lezyonların bulunması prognozu etkileyen diğer faktörlerin arasında yer alır.

Write A Comment