Yumurtalık kanseri oldukça sessiz ilerleyen bir hastalık olduğu için, oldukça korkulan bir sorun idir. Ancak günümüzde İngiltere’de yürütülen bir çalışma ile, yumurtalık kanserinin 7 belirtisi tespit edildi. Bu sayede de yalnızca ilerleyen evrelerde belirti veren yumurtalık kanserinin, bu sinsi imajı yıkıldı

Yumurtalık kanseri, kadınların %4’ünde görülen, oldukça tehlikeli bir kanserdir.

Yumurtalık kanseri ve araştırma detayları

Hamilton ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bu araştırmada primer yumurtalık kanseri teşhisi almış olan ve yaşları 40 ve üzerinde olan 212’i kadını, 1060 sağlıklı kadınla kıyasladı. Kadınların hepsi, 39 farklı doktor görüşü aldı. Yapılan araştırmada kanser teşhisi almadan önceki tıbbi kayıtlar detaylı bir şekilde araştırıldı. Aynı araştırma sağlıklı kadınlar için de geçerliydi. Şikayetlerin başladığı tarihler kayıt altında tutuldu.

Yumurtalık kanseri araştırma sonuçları 

Araştırma neticesinde yumurtalık kanseri ile ilgili 7 belirti tespit edildi. Bunlar:

  • Karında gerginlik
  • İdrara çıkma sıklığı
  • Karın ağrısı
  • Postmenopozal kanama
  • İştah kaybı
  • Rektal kanama
  • Karında şişkinlik

Yapılan araştırma neticesinde karında şişlik yaşayan her 40 kadından 1’inin yumurtalık riski taşıdığı ortaya çıktı. Bunun dışında 6 ay öncesinden belirti veren yumurtalık kanserinde; karında şişlik, karın ağrısı, idrara çıkma sıklığı gibi belirtilerin de yumurtalık kanseri ile oldukça ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Yumurtalık kanseri taraması

Kadınlarda yaşanan karında şişkinlik, aslında karında gerginlikle aynı anlama gelmekte.  Fakat tıbbi uzmanlar karnın boyutlarının zamanla artmasını karında gerginliklik olarak ifade ederken, şişkinliği aralıklı şişmeler ve inmeler olarak ifade etmektedir. Bunun dışında İngiltere da dahil olmak üzere birçok ülke karında gerginliği acilen araştırılması gereken bir sorun şeklinde görmüyorlar.

Şayet bir kadın karında şişkinlik sorunu yaşıyor ise, doktorunun genellikle talep ettiği; fizik muayene ve protein mevcudiyetini tespit etmek için yapılan CA-125 kan testi ya da transvajinal ultrason ile yumurtalık kanseri tespit edilebilmektedir.  Tıp örgütleri de yumurtalık kanseri için rutin tarama önermemektedir. Bu tarama testleri, çoğunlukla kan bağı olan kişilerde yumurtalık kanseri olan kişiler için uygulanmaktadır.

Yapılan bu araştırmada yumurtalık kanseri teşhisinden 6 ay önce ortaya çıkan belirtiler tespit edilebilmiştir. Ancak son 4 hafta içinde ağrı, gerginlik ve idrara çıkma sıklığı özellikle artış gösteriyor.

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, çalışmayla beraber kaleme aldıkları baş yazıda, yumurtalık kanserinde 5 yıl hayatta kalma şansının ne denli düşük olduğunu ifade etmektedir. Gene yapılan aynı araştırmada, erken tanı sayesinde hayatta kalma oranının %70’lere çıkabildiği ifade edilmektedir.

Araştırma henüz yeni yapıldığından bu belirtilerin yaygınlaşması ve erken tanı dönemi ilerleyen zamanlarda yaygınlaşacağından, her kadının bu belirtilere karşı gözünü açmasında yarar olduğunu belirtiyor.

Karında gerginlik söz konusu ise…

Şayet karnınızda gerginlik mevcut ise; doktorunuza tam bir muayene, transvajinal ultrason ve CA 125 için kan testi talep ediniz. Ultrasonun doğruluk payı oldukça yüksektir.

Write A Comment