Hemogram Nedir?

Hemogram; tıbbi olarak tam kan sayımı tahlili anlamına gelir. Kanın hem plazma (sıvı kısmı) hem de alyuvar, akyuvar, trombosit gibi şekilli elemanlarına ait kan değerlerinin net olarak tespit edilmesini sağlar. Hemogram testi sayesinde;

• Yorgunluk,
• Cilt üzerinde sık sık ve kolayca morarmalar olması,
• Konsantrasyon ve odaklanma problemleri yaşanması
• Depresyon gibi birçok farklı şikayetin nedeni bulunabilir.

Ayrıca;

• Kansızlık (anemi),
• Kanama sorunları,
• Enfeksiyonel hastalıklar başta olmak üzere birçok farklı sağlık sorunun teşhisi ve takibi de yapılabilir.

Hemogramda kanda mevcut olan şeker, hormon, mineral gibi değerlerin tespit edilmesini sağlamaz. Bu değerlerin okunması için kanın santrifüj edilmesi ve daha sonra özel bir jel yardımı ile kanın plazma kısmının ayrılması gerekmektedir. Hemogramda kan tamamen ve ayrıştırılma yapılmadan tahlil edilir.

Hemogram Değerleri Neden Gereklidir?

Hemogram; özellikle kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve kan trombositleri gibi vücutta bulunan farklı kan hücrelerinin sayıları hakkında bilgi edinmek gerektiğinde çok yararlıdır. Genel olarak hemogram testi, olası bulaşıcı koşulların varlığına işaret etmek için vücuttaki beyaz kan hücrelerinin sayısını (lökositler) içerir. Aynı zamanda vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin miktarını belirlemeye de yardımcı olur ve bu durum polisitemi (kırmızı kan hücrelerinde artış) ve anemi (düşük kırmızı kan hücresi sayısı) gibi durumların teşhisine yardımcı olabilir. Buna ek olarak, hemogram testi hematokrit, hemoglobin ve beyaz kan hücrelerinin diferansiyel sayımlarını da ölçer.

Tam Kan Sayımı veya hemogram testi, gebeliğin ilk günlerinde yapılır. Bu test, kandaki çeşitli hücre türleri hakkında bilgi sağlar; RBC veya Red Blood Corpuscles, WBC veya White Blood Corpuscles ve Trombositler ve bu hücrelerin kandaki sayılarını ifade eder. Bu bilgi, doktorun, anne adayının enfeksiyon, polisitemi (RBC sayısında artış), anemi (düşük RBC sayısı) veya herhangi bir rahatsızlıktan muzdarip olup olmadığını öğrenmesine yardımcı olur. Doktorlar hemogram test raporunda herhangi bir anormallik bulursa; yorgunluk ya da vücutta çürük gibi belirtileri kontrol eder. Tahlil sonuçları kandaki hemoglobin içeriği hakkında bilgi verir. Anne adaylarının kanında iyi miktarda Hemoglobin varsa kan, vücutta yeterli miktarda oksijen taşıyabileceği anlamına gelir. Tüm bunların tespit edilmesi, gebeliğin sağlıklı ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Gebelik döneminde neden hemogram testi yapılır?

Bir kadın hamile olduğunu öğrenir öğrenmez, anemiyi kontrol altına almak için kanda hemoglobin seviyesinin kontrol altına alınması önemlidir. Hemogram, beyaz kan hücre sayısı, trombosit sayısı ve varsa anormallikler gibi diğer parametreler hakkında bilgi verebilen tam kan sayımı verir.

Hamile kalmamış bir kadının normal hemoglobini % 12g olmalıdır. Gebeliğin başlangıcında yüzde 10g’dan daha az bir hemoglobin sayısı anemi demek olup, bebekte büyüme kısıtlaması, annedeki enfeksiyonlar ve kardiyovasküler sistemde değişiklikler gibi çeşitli istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Ancak bazı kadınlar, talasemi ve orak hücre hastalığı gibi anemik olmak için başka nedenlere sahip olabilirler ve hemoglobin seviyesinin düşük veya yüksek olduğu tespit edilirse daha detaylı araştırma yapılması gerekir. Ayrıca, hamilelik ilerledikçe, sıvı içeriğindeki artış nedeniyle kan seyreltilir. Bu seyreltmenin derecesi değerlendirilmelidir ve bu nedenle test daha sonraki aylarda tekrarlanır.

Bir hemogram testi genellikle doktorunuza, anne adayının yaşadığı herhangi bir hastalık hakkında daha net bir gözlem yapmasına yardımcı olur ve ayrıca, anemi gibi yorgunluk, güçsüzlük, enfeksiyonlar ve diğer eksiklik durumlarını teşhis etmesine yardımcı olabilir.

Gebelik sırasında hemogram testi aşağıdaki nedenlerle gereklidir:

• Hemoglobin içeriği ölçümü.
• Hematokrit veya dolu hücre hacmi ölçümü.
• Kan pıhtılaşmasında rol oynayan kan trombositlerinin ölçümü.
• Bireysel beyaz kan hücrelerinin miktarı (monositler, lenfositler, nötrofiller, basofiller ve eozinofiller). Bu sayılar herhangi bir enfeksiyonun tespitinde yararlı olabilir.
• Herhangi bir eksikliğin (anemi) erken tespitinde yardımcı olabilecek kandaki kırmızı kan hücrelerinin miktarı.
• Bazı durumlarda doktorunuz orak hücre hastalığı, sıtma, lösemi ve diğer kan hastalıkları gibi muhtemel koşulları ortadan kaldırmak için yapılan kan yayması testine de sizi tabi tutmak isteyebilir.

Hemogram kan testi, doktorlar tarafından rutin olarak verilen tam kan sayımına atıfta bulunmanın başka bir yoludur. Bu kan testi, birinin herhangi bir anda ne kadar sağlıklı olduğunu ölçmek için kullanılır. Bu test ile; enfeksiyonlar, hastalıklar ve anemi gibi diğer bozuklukların varlığını görebilirler.

Bir doktorun Hemogram kan testi sonuçlarını aldığında bakacağı ölçümlerden bazıları:

• Hematokrit.

Bu, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (RBC) bir ölçümüdür.

• Hemoglobin.

Bu, oksijeni kanda geçiren protein miktarını ölçer.

• Ortalama Corpuscular Hacim.

Bu test, normalden büyük veya küçük olup olmadığını belirlemek için RBC’lerin ortalama boyutu olarak görünür. Daha büyük hücreler eksiklikleri gösterir.

• Trombositler.

Trombositler en küçük kan hücresidir. Kan pıhtılaşmasında önemli rol oynarlar. Vücudun herhangi bir kısmı kanarsa, trombositler şişer ve birbirlerine yapışkan bir blok oluşturarak kanamanızı durdururlar. Vücuttaki çok az trombosit, kontrol edilemeyen kanama riskini artıracaktır. Kanda çok fazla trombosit olması, kan damarındaki ani kan pıhtılaşmasına neden olur. Kanama ve pıhtılaşma, Hemogram kan test örneğinde çok fazla veya çok az sayıda trombosit bulunduğu zaman anormal durumları gösterir.

• Toplam Beyaz Kan Hücresi [WBC] Sayısı.

Kan içinde bulunan çeşitli Beyaz Kan hücrelerinin miktarları, yani nötrofiller, monositler, limfositler, eozinofiller ve bazofiller miktarını bildirir. Bu rakamlar, doktorların bebeğin gövdesinde her türlü enfeksiyon olup olmadığını öğrenmelerine yardımcı olur. WBC’ler vücudun savaşçılarıdır ve zaman zaman enfeksiyonları, mikrop istilalarını önlemek veya vücudun kendisine saldırmak için çalışırlar. WBC’lerdeki artış, enfeksiyon, hastalık veya otoimmün bir bozukluğa işaret eder.

• Corpuscular Hemoglobin.

Hücre kütlesi hemoglobunun konsantrasyonu, RBC’lerin içinde gerçekte olana bakar. Tam kan sayımının bu kısmı, doğuştan gelen bozuklukları saptamaya yardımcı olabilir veya ciddi yanık yaralanmaları için ne kadar etkili tedavilerin olduğunu ölçebilir. Aynı zamanda bazı belirli anemi türlerini de tespit edecektir.
Hemogram testi aslında gebelik sırasında yapılan en basit testlerden biridir ve sadece damardan kan çekmeye yapılmaktadır. Hemogram testi, gebelik sırasında yapılması gereken birçok önemli testten biridir. Bu testin bebek için zararlı olabilecek birçok enfeksiyonun ve diğer durumların erken teşhisine yardımcı olması, gebelik sırasında yapılması daha da önemli hale getiren önemli faktörlerin başında gelir.

Hemogram testi aç mı yoksa tok mu yapılır?

Hemogram tahlili için aç veya tok olmanın bir önemi bulunmamaktadır. Bu test, günün her saatinde kan verilerek yapılabilmektedir. Ancak bazı laboratuvarlar hemogram öncesinde yağlı besin tüketmekten kaçınılması gerektiğini ifade edeilir.

Bu sebeple de doktor önerileri dikkate alınmalıdır.

Hemogram sonuçları nasıl değerlendirilir?

Hemogram sonuçları ve normal değer aralıkları kişiye özgü sonuçlardır. Ortalama olarak sonuçlarla ilgili genel bilr bilgi verilebilse de kişinin yaşına, cinsiyetine, genel sağlık durumuna, yaşadığı bölgenin rakımına ve diğer birçok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilen bu sonuçların yorumlanması doktora bırakılmalıdır.

Gebelikte hemogram testi yapılmalı mıdır?

Hamilelik döneminde hemogram yani tam kan sayımı çok önemlidir. Pıhtılaşma sorunları, iltihap, kansızlık gibi olası problemlerin önceden görülmesini sağlar. Hamilelik öncesinde, esnasında ve sonrasında hemogram sonuçları takip edilmelidir.

Author

Write A Comment