Category

Menopoz

Category

Menopoza Girildiği Nasıl Anlaşılır ?

Menopoza Girildiği Nasıl Anlaşılır ? Yumurtalıkların artık işlev görmemesine menopoz denilmektedir. Şayet kadın 12 aydır adet görmüyorsa ve bu duruma sebep olacak farklı bir faktör mevcut değilse menopozdan bahsedilebilir. Türkiye’de kadınların ortalama olarak menopoza girme yaşı 45-49’dur. Dünya genelinde ise menopoz yaşı ortalama olarak 51’dir. Menopoz teşhisi nasıl koyulmaktadır? Adetlerin tam kesilmediği ancak menopoz belirtilerinin yaşandığı döneme premenopoz denilmektedir. Premenopoz sürecinde, yumurtalıkların hormon salgılama oranlarında azalma meydana gelir. Bundan dolayı da menopoz  belirtileri yaşanır. Bunun dışında adetlerde düzensizlik meydana gelir. Bu aşamada kadının anne olma yetisi oldukça azalmıştır. Kadının menopoza girip girmediği ise; kandan bakılan FSH hormonu ile anlaşılır. FSH hormonu bu aşamada oldukça yüksek çıkabilir. FSH hormonunun bu süreçte yükselmesinin sebebi ise menopoz dönemi yaklaştıkça inhibin hormonunun düşmesidir. Menopoz teşhisi FSH hormonuna bakılarak yapılmaktadır. Ultrason ile menopoz teşhisi koyulmamaktadır. Menopoz teşhisi koyabilmek için kadının 12 ay boyunca adet olmaması gerekir. Menopoz döneminde olunduğu nasıl anlaşılır? Kadının adet düzensizliği,…

Menopozu Geciktiren Yöntemler Mevcut mudur?

Menopoz, her kadının yaşadığı oldukça doğal bir durumdur. Genetik olarak belirlenmiş olan menopoz dönemini, her kadın elbette ki yaşayacaktır. Ancak menopoz yaşı çeşitli durumlarla daha önce çekilebilir. Bu durumlar sigara kullanımı, yetersiz beslenme ya da farklı hastalıklar sebebiyle olabilir. Fakat menopoz yaşını belirleyen en önemli etken genetiktir.  Bir kadının menopoza gireceği yaşı belirleyen en büyük etken annesinin menopoza girdiği yaştır. Kadının menopoz yaşı, ailedeki kadınlarla benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı da menopoz yaşını ertelemek ya da geciktirmek önemli değildir. Bu noktada önemli olan menopoz belirtilerinin azaltılması ve menopozun sebep olduğu uzun vadede ortaya çıkan kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları gibi sorunları önlemektedir. Menopoz dönemi engellenebilir mi, menopoz yaşı geciktirilebilir mi? Menopoz, kadının yumurtalıklarının artık işlevini tamamladığı ve hormon üretmediği dönem anlamına gelir. Menopoz döneminde kadın yumurta üretmez, bu sebeple de adet dönemleri kesilir. Menopoz dönemine tamamen girmiş olan bir kadının çeşitli ilaçlar ve operasyonlarla yeniden yumurtalıklarının yeniden işlev görmesini…

Menopoza Girme Yaşı Kaçtır?

Dünya çapında menopoz yaşı yaklaşık olarak 51 olarak belirtilmiştir. Türkiye’de ise menopoza girme yaşı daha erkendir. 45-49 yaşlar, menopoza en yaygın olarak girilen yaş aralığıdır. Ülkeden ülkeye menopoza girme yaşı değişkenlik göstermektedir.  Irklar arasındaki genetik farklılıklar, yaşanılan mevsim, çevresel faktörler, beslenme faktörleri gibi etkenlerle menopoz yaşı değişkenlik göstermektedir. Menopoz dönemine girme yaşı çoğunlukla 45-55 yaş arasıdır. Menopoza girme yaşı zamanla da oldukça ilişkilidir. Yüz yıl önce kadınlar 5 yıl kadar daha erken menopoza girmekteydi. Fakat yüz yıl öncesine göre kadınlar artık günümüzde daha erken adet görmeye başlamıştır. Menopoz yaşını etkileyen çeşitli durumlar: Gelişmiş ülkelerde kadınlar, daha geç yaşlarda menopoz dönemine girerler, Sosyoekonomik düzey de menopoz yaşını etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kadınların daha geç menopoza girdiği bildirilmiştir. Eğitim düzeyi de menopoz yaşını etkileyen bir dış faktördür. Eğitim düzeyi yüksek olan kadınlar, dah a geç menopoza girer. Adet başlama yaşının menopoz yaşını ne kadar etkilediği ise bilinmemektedir. Bazı…

Menopoza Girerken Gebelikten Korunma Yöntemleri

Menopoz dönemine girerken hamilelikten korunma metodları: 40-45 yaş dolaylarında menopoz sürecine girmeye yaklaşmışken gebelikten korunmak oldukça önem teşkil eder. Bu yaşlarda çift, ailesini tamamlamıştır. Çoğunlukla başka çocuk istemleri yoktur. Bu sebep de beklenmeyen bir gebelik ile karşılaşmaz istemezler. Bu yaşlarda çiftler, gebeliğin gerçekleşmeyeceğini düşünüp nispeten daha rahat davranabilir. Ancak 20-35 yaşlara göre daha az gebelik şansı olsa da menopoza girene kadar kadının hamile kalma olasılığı mevcuttur. Bu yaşlarda gebe kalmak, hem anne için hem de bebek için oldukça risklidir. Gebelik gerçekleşse dahi düşükle sonuçlanma ihtimali bulunur. Bunun dışında hamilelikte annede yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi ve çeşitli tıbbi sorunlarda artış gözlemlenir. Bunun dışında bu yaşlarda gebe kalan annelerin bebeklerinde anomali riski daha fazla olmaktadır. 40 yaş ve üzeri kadınlar menopoza girene kadar hangi yöntemlerle doğum kontrolünü sağlayabilir? 40 yaş ve üzeri kadınlar için en yaygın kullanılan ve en güvenli doğum kontrol metodu spiraldir. Spiralden sonra ise en güvenli ve en etkin…

Menopoz Döneminde Tansiyon

Menopoz ve Tansiyon Kadınlık hormonu denilen östrojen hormonunun damar duvarını genişletmesinden dolayı kadınlarda menopoz dönemine kadar damar sağlığı oldukça iyi idare etse de menopoz dönemi ardından bu koruyucu etki biter. Bu sebeple de yüksek tansiyon riski ortaya çıkar. Menopoz dönemi ile beraber azalan östrojen hormonu, koruyucu etkiyi meydandan kaldırır. Bu sebeple menopoz dönemi öncesi tansiyon sorunu olmayan kadınların, menopoz dönemi ardından tansiyon problemi gündeme gelebilir. Damar duvarı üzerindeki koruyucu etkinin kalkması neticesinde kadınlar için menopoz dönemi ardından kalp sağlığı da oldukça ciddi şekilde riske girebilmektedir. Kadınların hayatlarını kaybetmesindeki en önemli sebeplerinden biri de kardiyovasküler hastalıklardır. Menopoz dönemi öncesi ve sonrası şeklinde kıyas yapıldığı taktirde, menopoz dönemi ardından kadınların riski erkeklerle eşdeğer şekilde görülebilir. Bazı durumlarda ise daha da artabilir.  Ancak, menopoz dönemi öncesinde kadınların kardiyovasküler sebeplerden dolayı hayatlarını kaybetme riski, erkeklere nazaran oldukça azdır. Modern hayat, hormonal düzen için bir tehdittir. Stresli bir hayata sahip olmak, sigara içimini arttırır. Sigara…

Erken Menopoz Belirtileri

Erken Menopozla İlgili Merak Edilen 10 Soru 1- Erken menopoz nedir? Adet kanamalarının 40 yaşından önce kesilmesi, erken menopoz şeklinde tanımlanır. Toplum arasında erken menopozun oldukça yayın görüldüğüne dair bir inanış olsa da bu doğru değildir. Yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye’de ortalama menopoz yaşı 46’dır. Bu sebeple de aslında  35 yaş – 50 yaş arasında yaşanan menopozları erken olarak kabul etmek pek doğru değilidir. Bu sebeple ülkemiz için erken menopoz tanımını 35 yaşından önceki menopoz dönemleri, şeklinde değiştirebiliriz. Aşağıdaki videoda detaylı bilgi vermeye çalıştım. 2- En Erken Menopoz Yaşı Kaçtır? Bir kız çocuğunun adet görmeye başlama yaşı genellikle 13-1’tür. Menopoza girme ise altta yatan tıbbi sorunlar ve çeşitli etkenler sebebi ile 18- 19 dahi olabilmektedir. 3- Erken menopoz yaygın mıdır? Erken menopoz olgusunun en dezavantajlı kısmı, kadının genç sayılabilecek bir yaşta üreme yetisini yitirmesidir. Kadının hayattaki sosyal statüsünün giderek gelişmesi ve eğitim konusunda da gelişim, çocuk sahibi olma yaşının ertelenmesine…

Menopoza Girme Yaşını Etkileyen 12 Faktör

Menopoz Yaşı ve Süresi Menopoza girme yaşı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, genel olarak 51 olarak bildirilmiştir. Menopoz yaşı 45-55 yaşlar arasındadır. Ülkemizde de ise çoğunlukla 45-48 yaşları arasına denk gelir. Irklar ve coğrafi konumlar menopoza girme yaşını etkiler. Bunun dışında insanın yaşam süresinin uzaması da menopoz yaşını etkileyen bi diğer durumdur. Yüzyıllar önce yaşam süresi daha kısa iken, menopoz dönemine beş yıl kadar erken girmekteydi. Çünkü aynı şekilde adet yaşı da beş yıl kadar erken olmakta idi. Menopoza Girme Yaşını Etkileyen 12 Faktör – Gelişmiş ülkelerde kadınların menopoz yaşı daha geçtir. Örnek olarak Amerika’da menopoz yaşı 51.5 olarak kabul edilir. – Sosyoekonomik düzey de menopoz yaşını etkiler. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan kadınlar, menopoza daha erken yaşlarda girerler. Bu etkenle ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur. – Eğitim düzeyinin düşük olması ve kadının çalışmaması da menopoz yaşını öne geçer. Gene bununla ilgili yapılmış araştırmalar mevcuttur. – Adet görme yaşı da menopoza girme…

Menopozda İlaç Tedavileri

Menopoz ve İlaç Tedavileri Menopoz, bir kadının 1 sene boyunca adet görmemesi şeklinde ifade edilebilen bir dönemdir. İnsan hayatının uzaması, kadınların menopoz dönemini uzatmıştır. Bu sebeple de menopoz döneminde görülen belirtileri hafifletmek amaçlı tedaviler ve koruyucu yöntemler geliştirilmiştir. Menopoz dönemi, kadınların hayatının 1/3’ünü oluşturduğu için bu döneme yönelik tedavilerin ne denli önemli olduğu algılanabilir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar dahilinde menopoz yaşı 51 olarak bildirilmiştir. Ancak menopoza girme yaşı,ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple de 45-55 yaş arası menopoza dönemine girildiği söylenebilir.  Şayet, beslenme düzeni iyi olmayan, çok zayıf, et yemeyen, rahmi cerrahi operasyonla alınmış kadınlarda daha erken menopoz görülebilir. Sigara kullanmak da erken menopoza yol açabilir. Menopozda Görülen 3 Temel Belirti Vazomotor Belirtiler: Vazomotor belirtilerin en yaygın semptomu sıcak basmasıdır. Sıcak basmasında baş, boyun ve göğüs bölgesinde ani oluşan kızarıklık, vücut ısısında artış ve daha sonra aşırı bir terleme de beraberinde görülür. Bu değişiklikler çoğunlukla çok uzun sürmemekle birlikte…

Menopozda Depresyon Ve 9 Belirtisi

Menopoz dönemi her kadının yaşayacağı biyolojik bir dönemdir. Ancak bu sebeple menopoz dönemi kesinlikle hafife alınmamalıdır. Menopoz, yalnızca fizyolojik olarak yaşanan bir dönem olmadığı gibi psikolojik, sosyolojik ve kültürel altyapıları da bulunmaktadır. Kadınların hayatlarının 3’te birini geçirdikleri menopoz dönemi, yumurtalıkların artık işlevini sona erdirmesidir. Bu sebeple de kadın, artık adet görmez. Menopoz yaşı ülkeden ülkeye değişse de, yaklaşık olarak 45-55 yaşları arasında yaşanır. Oluşan fiziksel değişimler gibi ruhsal değişimlerin de sebebi östrojen hormonudur. Menopoz döneminde vazomotor belirtiler: sıcak basması, terlemeler, Menopoz döneminde psikolojik belirtiler: anksiyete, depresyon, uykusuzluk irritabilite, gibi rahatsızlıklar görülebilir. Bunun dışında, çeşitli cinsel sorunlar ve kemik erimesi yani osteoporoz gibi geniş yelpazeli sorunlar da meydana gelebilir. Gene menopoz döneminde ortaya çıkan: konsantrasyon bozuklukları, uyku düzeninin bozulması, yorgunluk, cinsel isteksizlik, vajinal kuruluk, idrar yaparken yaşanan zorluklar, ağız, deri, göz, eklemlerde oluşan sorunlar, gibi çeşitli olumsuzluklar, kadının yaşam kalitesinin düşmesine yol açar. Kadınların büyük bir geneli artık adet görmeyeceği için…

Menopoz ve Gebelik

Menopoz ve Gebelik Menopoz dönemine girilmiş ise, gebe kalmak gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunun sebebi de menopoz döneminde artık yumurtalıklarda yumurta hücresinin bitmesidir. Yumurta hücreleri artık biten bir kadında gebelik oluşması söz konusu olamaz. Dolayısı ile gebelik oluşması, menopoz dönemindeki kadınlar için imkansızdır. Ancak genel olarak toplumla menopoz hakkında yanlış düşünüşler hakim olduğu için, bu dönem yanlış tanınabilir. Menopoz,  adet tarihinden sonra, son 12 aylık süreçtir. Çeşitli sağlık sorunları, menopoz dönemine girilmiş gibi bir yanılgı yaratabilir. Misal olarak; yüksek derece ateşlenme, terleme durumları, psikolojik olarak dalgalanmalar ya da adet gecikmeleri kadına menopoza girdiğini düşündürebilir. Bunun dışında kadının düşündüğü ”menopoza girdim.” fikri sebebiyle yaşanan korunmasız cinsel ilişkiler, gebeliğe yol açabilir. Bu durumda kadının menopoz döneminde olmadığı ortaya çıkar. 40 ve 50 yaşlarında gebelik riski ne kadardır? 45-50 yaş arasında korunmadan bulunulan cinsel ilişkilerde gebelik olasılığı: %2-3, 50 yaşından sonra korunmadan bulunulan cinsel ilişkilerde gebelik olasılığı: %1’dir. Menopoz dönemine girilene…