Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin umudu olan tüp bebek tedavisi, günümüz tıp teknolojisi ile kısa sürede kolaylıkla uygulanabilmekte ve başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Kadından ya da erkekten kaynaklanan kısırlık sebeplerinin pek çoğunda kullanılabilmesi ve diğer kısırlık tedavilerine göre başarı oranının yüksek dolayısıyla tüp bebek tedavisi sıklıkla kullanılmaktadır. Tüp bebek tedavisi, kadının ve erkeğin üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında birleştirilip döllenmesi sonucunda embriyonun rahme yerleştirilmesi işlemidir.

Bu yöntem kullanıldığında kadından ve erkekten kaynaklanan pek çok dezavantajlı durum da saf dışı bırakılabilmektedir. Örneğin erkeğin spermlerinin sayıca ve kalite olarak yetersiz olması, kadının tüplerinde, yumurtalıklarında rahminde ya da rahim ağzında sorunlar olması çoğu kez gebeliğe engel olamamaktadır. Zira doğal yollarla denenen gebeliklerde yumurtanın, spermin ve embriyonun kendi kendine gerçekleştirmesi gereken işlemler, tüp bebekte uzman doktor tarafından gerçekleştirilir ve sağlıklı embriyo kadın rahmine yerleştirilir. Bu sayede de gebelik elde edilmesi ve canlı doğum oranı diğer kısırlık tedavilerine göre daha yüksek olur.

Aşağıda ” Tüp bebek tedavisinde başarıyı arttırmak için neler yapılabilir” adlı videomu izleyebilirsiniz.

Tüp bebekte gebelik elde edebilme şansı ne kadardır?

Tüp bebek tedavisi kullanılarak gebelik elde edilebilme oranının canlı doğumu başarabilme oranına göre daha düşük olduğunu belirtmekte fayda vardır. Zira en kaliteli sperm ile yumurta döllenir ve embriyo anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu şekilde 35 yaşın altındaki kadınlarda yaklaşık % 50 oranında başarılı gebelik elde edilebilmekte ve bu oran kadının yaşı ilerledikçe düşmektedir. Öyle ki 40 yaşından sonra başarılı gebelik elde edilebilme oranı % 20’lere düşerken, 45 yaşından sonra neredeyse çok nadir olarak gebelik meydana getirilebilir. Bu sebeple kısırlığı tespit edilen kişilerin vakit kaybetmeden, yaş ilerlemeden tüp bebek tedavisine başlaması gerekmektedir.

Tüp bebekte canlı doğum yapabilme olasılığı ne kadardır?

Erken yaşlarda uygulanan tüp bebek tedavisinde gebelik elde edilebilme oranı yaklaşık olarak % 50’lerdeyken, canlı, sağlıklı doğum yapabilme oranı o kadar da yüksek değildir. Tüp bebekle gebe kalan kadının bu bebeği düşürebilme, ölü doğum yapabilme ihtimali yaklaşık olarak % 15 civarındadır. Aslına bakılırsa bu oran doğal yollarla gebe kalanlarda da yaklaşık aynıdır. Ancak tüp bebek tedavisi ile gebe kalanlarda kısırlığa sebep olan bazı etkenler de düşüklere, ölü doğumlara sebebiyet verebilmektedir. Tıpkı gebelik elde edebilme başarısında olduğu gibi, canlı bebek doğurabilme oranında da kadının yaşı en önemli faktördür. Zira 35 yaşın altında tüp bebek tedavisi ile gebe kalan kadınların düşük yapma, ölü doğum yapma ihtimallerinin 40 yaşın üzerindekilere göre daha düşük olduğu da bilinmektedir.

Tüp bebekte başarı hangi faktörlere bağlıdır?

Tüp bebek tedavisinde başarılı bir gebelik elde edebilme ve canlı, sağlıklı doğum gerçekleştirebilme konusunda en önemli faktör kadının yaşıdır. Yaş ilerledikçe tüp bebekte başarı oranının da düştüğü bilinen bir gerçektir. Bunun dışında anne ve babanın genetik bozuklukları, annedeki pıhtılaşma sorunları ve bağışıklık sistemi bozuklukları tüp bebekte başarı oranını etkilemektedir. Anne adayında en sık karşılaşılan kısırlık sebeplerinden olan miyom, polip, kistler, tüplerdeki, rahim içi ve rahim ağzındaki yapışıklıklar da tüp bebekte gebelik elde etme ve canlı doğum yapabilme oranını etkileyecektir.

Write A Comment